Karol Józef Wojtyła

Jan Paweł II Joannes Paulus Secundus

Już dzisiaj w całym kraju obchodzimy uroczyście 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły -Papieża Polaka. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Jego ojciec, Karol Wojtyła senior w wojsku służył 27 lat walcząc m.in. podczas I wojny światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej.

Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN PAWEŁ II.

Jego dziedzictwo intelektualne i duchowe inspiruje Centrum Myśli Jana Pawła II do podejmowania działań w dziedzinie kultury, nauki i wychowania.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy, był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522–1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846–1878).

Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

Odbył:

  • 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów
  • 146 podróży na terytorium Włoch (poza Rzym i Castel Gandolfo)
  • 748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo

Opublikował liczne dokumenty:

  • 14 encyklik
  • 14 adhortacji apostolskich
  • 11 konstytucji apostolskich
  • 45 listów apostolskich
  • 31 Motu Proprio

Ponadto w czasie podróży apostolskich miał 3288 zaplanowanych przemówień.