6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego, jak też patronalne święto strzeleckie, obchodzone w 103 rocznicę wyruszenia w Bitewną Drogę Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelcy z Oddziału Legnica ZS i Oddziału Strzegom ZS, wspomagane przez Poczty Sztandarowe z GRH im. 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej BARYT ze Stanisławowa i OSP Jaroszów oraz Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 1919 ZS Józefa Piłsudskiego z Dzierżoniowa, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie odprawionej przez Ks. Marka Krysiaka.

Honorowy patronat nad naszą Uroczystością objęli: Sekretarz Stanu w MON Pan Michał Dworczyk oraz Burmistrz Strzegomia Pan Zbigniew Suchyta.

W czasie homilii Ks. Marek przypomniał nam, że wielu spośród znanych dowódców wojskowych, ale też i polityków okresu międzywojennego i czasu II Wojny Światowej wywodziło się właśnie spośród Strzelców należących do Związku Strzeleckiego, który założył Pierwszy Komendant Związku Strzeleckiego, późniejszy Marszałek Józef Piłsudski.

Drugą lekcję historii strzeleckiej dał nam nieco później Mjr. Rez. Mikołaj Fojna, którego Ojciec również należał do Strzelców Piłsudskiego.

Na dalszą część uroczystości Strzelcy poprzedzani Pocztami Sztandarowymi przemaszerowali pod tzw. „Grotę Dziadków”. Tutaj Dowódca Uroczystości Sierż. ZS Błażej Kołodziej złożył meldunek Panu Majorowi Rezerwy Mikołajowi Fojnie i dokonano przeglądu pododdziałów, po czym odśpiewano hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej ,,Mazurek Dąbrowskiego”. W dalszej kolejności przywitano zaproszonych gości, m.in. Komendanta WKU Kłodzko Ppłk. Krzysztofa Kowalskiego, Zastępcę Burmistrza Strzegomia Pana Wiesława Witkowskiego, Sekretarz Gminy Chojnów Panią Honoratę Tajchman-Rękoś.

Następnie kandydaci złożyli Przyrzeczenie Strzeleckie na sztandar 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Po przyrzeczeniu Pan Krzysztof Mackoś odczytał list od Sekretarza Stanu w MON Pana Michała Dworczyka, później głos zabrali: Pan Wiesław Witkowski – Zastępca Burmistrza Strzegomia oraz Pani Honorata Tajchman-Rękoś – Sekretarz Gminy Chojnów.

W dalszej części odbyła się defilada pododdziałów odprowadzających Poczty Sztandarowe.

Oficjalną część Uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Strzelców z Oddziału Strzegom ZS.

Strzelcy z Oddziału Legnica ZS okrasili świętowanie wystawą i pokazem sprzętu, z jakim na co dzień ćwiczą Strzelcy.

Wraz z nami w obchodach także wzięli udział okoliczni mieszkańcy, którzy uraczyli nas wojskową grochówką z kuchni polowej i kiełbasą pieczoną nad ogniskiem, ale też i pysznym ciastem.

Autor:
Komendant Oddziału Legnica ZS Komp. ZS Czesław Dul
Z-ca Komendanta Oddziału Strzegom ZS Sierż. ZS Błażej Kołodziej

Zdjęcia: własne