OGŁOSZENIE
Informuję wszystkich dowódców jednostek, że Strzelcy, którzy się zarejestrowali na ŚDM muszą mi przysłać bardzo szybko swoje dane tj imię i nazwisko i nr. jednostki bo konieczne jest sporządzenie zbiorowej listy dla sekcji wolontariatu i sekcji logistyki w celu zabezpieczenia bazy noclegowej i
wyżywienia. Ponadto dla potwierdzenia, że się nikt nie podszywa pod naszą organizację. Dotyczy to również innych organizacji należących do FOP. Informuję, że bardzo mało Strzelców z terenu Polski się zarejestrowało, widocznie boją się udziału w uroczystościach z Ojcem Świętym lub pracy w zabezpieczaniu tych wydarzeń. Tylko Legia Akademicka z Lublina przyjeżdża w liczbie około 120 osób i chwała im za to. My mamy Strzelców tylko z Limanowej, Mszany Dolnej i kilku z Konina, Pionek i jednego z Warszawy. Jeżeli są Strzelcy, którz chcą przyjechać tylko na kilka dni to niech się zarejestrują do jutra do północy bo będzie zamknięta rejestracja /6.06. 2016/. Jeżeli są Strzelcy zgłoszeni przez inne organizacje lub parafie to niech też dadzą swoje dane do mnie w celu wykazania ich w sekcji wolontariatu.
Z poważaniem: kpt. St. Dębski.