W dniu 23 września miało miejsce spotkanie Komendanta Głównego ZS Romana Burka z uczniami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Dzieci z 5 i 6 klasy podstawowej oraz młodzież z 2 klasy gimnazjum. Uczniom została przekazana duża dawka historii, a także z zakresu wiedzy proobronnej. Był to dobry odbiór w czasie trwania spotkania, Komendant zwrócił uwagę na dużą ilość zamieszczanych materiałów w internecie, pozyskiwanie go oraz właściwe użycie i rozpowszechnianie.

W panelu dyskusyjnym nie zabrakło pytań o obecne możliwości szkoleniowe stowarzyszenia proobronnego jakim jest Związek Strzelecki i prawdziwą służbę w Wojsku Polskim. Popularyzacja właściwego tematu jest warunkiem do wstępowania młodych ludzi w szeregi organizacji, a to także dobra promocja naszego poniesionego wysiłku i pracy wychowawczej.

 
IMG_5181 IMG_5197 IMG_5221

autor zdjęć: Anna Tokarska

Autor: RB