5-cio dniowy obóz szkoleniowy (10-14 luty 2020) zajęcia sportowo-obronne ,,SOBĄ BYĆ, ZDROWO ŻYĆ ZIMA 2020”, obóz szkoleniowy (dochodzeniowy) po 4 godziny dziennie zajęć

Zaczynamy, poniedziałek 10 lutego godzina 11:00.

Siedziba Oddziału Związku Strzeleckiego Szydłowiec ul. Wschodnia 1 lok. 4.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe BURMISTRZA SZYDŁOWCA

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu szydłowieckiego oraz w siedzibie oddziału ul. Wschodnia 1 lok 4. Możliwość udziału w Marszu Szydłowiec-Wąchock 17-19.01.2019 r., na terenie pow. skarżyskiego i starachowickiego.

Odbiorcami zadania są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna z gminy Szydłowiec w wieku 10-18 lat, zwanymi dalej kandydatami, kandydaci są to osoby uczęszczające do szydłowieckich szkół, chcący zaangażować się w działania skierowane do grupy strzelców i orląt Związku Strzeleckiego na co dzień działających w Oddziale Szydłowiec ZS.

  1. Potrzebujący pomocy szkoleniowej dzieci i młodzież (kandydaci) – 25 osób w wieku 10-18 lat.
  2. Strzelcy jako wolontariusze z Oddziału Szydłowiec ZS – 5 osób w wieku 16-18 lat.

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.

Stowarzyszenie od lat prowadzi działalność na rzecz osób, dzieci i młodzieży podczas organizowania wspólnych zajęć.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież z szydłowieckich szkół podstawowych i średnich, częściowo zrzeszonych w szydłowieckim Oddziale Związku Strzeleckiego.

Planujemy zorganizowanie obozu szkoleniowego strzelecko-taktyczne w formie aktywnego wypoczynku..

– obóz szkoleniowy będzie odpowiednim szkoleniem z zakresu działań pojedynczego strzelca w kamuflażu oraz strzelca wyborowego. Zajęcia sportowo-obronne z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień w oparciu o program ,,SOBĄ BYĆ, ZDROWO ŻYĆ ZIMA 2020” w ramach programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkomanii i innym zagrożeniom.

tekst Roman Burek, zdjęcia własne