W dniach 23-29.08.2021 roku Związek Strzelecki na terenie powiatu Szydłowieckiego realizował zadanie publiczne współfinansowane przez MON pt. „Skutecznie Ratuj Celnie Strzelaj”.

Strzelcy Związku Strzeleckiego zostali zakwaterowani w bazie noclegowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku, Sadek 170, 26-500 Szydłowiec. Szkolenie praktyczne odbywało się w nowo otwartym Ośrodku Szkoleniowo-Usługowym „Parcela ZAGOŃCZYK” w Baraku. W szkoleniu wzięło udział 30 Strzelców z kilu Oddziałów Związku Strzeleckiego z całej Polski. Szkolenie było podzielone na 4 bloki szkoleniowe tj. Kurs CLS, Kurs z Taktyki, Kurs Strzelecki oraz Kurs Survivalu. Kursy zostały przeprowadzone przy współpracy z instruktorami na stałe współpracującymi oraz wsparte przez zewnętrzne firmy współpracujące ze Związkiem Strzeleckim takie jak: Medyczne Centrum Szkoleniowo Usługowe TacMed Rescue Team, Firmę szkoleniową z bronią palną DUR-DZIK oraz Svart Nord Survival. Związek Strzelecki po raz pierwszy w historii przeszkolił 30 strzelców z czego 27 zaliczyło egzamin pod czujnym okiem Egzaminatora WCKMed z Łodzi kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach pola walki oraz w warunkach cywilnych w oparciu o program szkolenia CLS oraz najnowsze wytyczne BLS+AED, realizowany poza WCKMed Łódź. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komendantem WCKMed sięgającej roku 2011 mogliśmy wykonać zadanie na własnym terenie co pomniejszyło zapewne koszty i nie powodowało angażowania się kilku instruktorów WCKMed oraz bazy logistycznej. Jeszcze raz w imieniu organizatora serdecznie dziękujemy Komendantowi WCKMed za udzielone wsparcie. Podsumowaniem kursu CLS oraz najnowsze wytyczne BLS+AED,  był przeprowadzony pokaz oraz szkolenie dla mieszkańców Szydłowca, którzy mile zostali zaskoczeni naszą obecnością na płycie Rynku Wielkiego w niedzielę 29 sierpnia.

W trakcie intensywnego szkolenia strzeleckiego i survivalowo-taktycznego realizowanego zadania publicznego, przeprowadzono ww. kursy dla grupy 30 członków ZS, obejmujący zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS), budowa i zasada działania poszczególnych rodzajów broni, postawy strzeleckie, celowanie i poprawny chwyt broni, strzelanie i indywidualne podejście do szkolonego. Instruktorzy prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne zapewniając materiały dydaktyczne w formie opisów budowy broni i zasad działania broni, sprzęt w postaci broni pneumatycznej długiej x3, broni pneumatycznej krótkiej x3, broń bojowa do pokazu: Canik TP(SFX 9mm, AKMS 7.62 mm, CZ 457 22lr, H&K MP5 22LR.

Podczas szkolenia survivalowo-taktycznego uczono 30 uczestników technik przetrwania w klimacie umiarkowanym. Na początek było trochę teorii związanej z metodami nawigacji takimi jak wyznaczenie azymutu, umiejętność posługiwania się busolą, rozróżnienie sytemu UTM i MGRS, zasady planowania trasy, skuteczne i szybkie pakowanie swojego sprzętu. Było też sporo teorii z zakresu różnych metod rozpalania ognia, rodzajów rozpałek, rodzajów ognisk.  Kursanci zostali zapoznaniu ze sposobami budowania schronień planowych oraz doraźnych, jak również poznali kilka podstawowych metod pozyskiwania wody i pożywienia. Oczywiście każdą teorie trzeba przerobić również w działaniu. Od piątku młodzi strzelcy mieli sposobność przećwiczyć w praktyce zdobytą wiedzę. Na początek musieli zaliczyć test ognia, podczas którego dodatkowym utrudnieniem była rywalizacja w grupach oraz deszcz, który zdecydowanie nie ułatwiał zadania. Po zaliczonym teście kursanci zmierzyli się z kolejnym wyzwaniem, jakim było maskowanie, a następnie przygotowanie schronień doraźnych. Bez chwili odpoczynku kursanci wraz z instruktorami wyruszyli na wymarsz, podczas którego musieli wykazać się wysokimi umiejętnościami czytania mapy i wyznaczania kolejnych punktów przemarszu. Trasa była wymagająca, ale młodzi strzelcy świetnie sobie poradzili i dotarli do celu. A celem tym była baza „Parcela Zagończyk” na której kursanci położyli się na spoczynek. W środku nocy,  niczego nieświadomi, zostali zerwani głośnymi komendami instruktorów z łóżek. Instruktorzy wiernie odtworzyli sytuację kryzysową, w której znaleźli się uczestnicy szkolenia, którzy w ciągu kilku minut musieli zebrać cały swój sprzęt i w pełnej gotowości wyruszyć na zajęcia z nawigacji nocnej, a następnie położyć się spać w schronieniach zbudowanych wcześniej w lesie. I to nie był koniec zmagań. Po kilku godzinach zostali ponownie wyrwani ze snu. Takie ćwiczenia mają na celu sprawdzenie efektywności działania kursanta w trakcie zmęczenia, stresu oraz głodu, gdyż kursanci mieli ograniczone racje żywnościowe (tzw. warunkowanie awaryjne).

Podsumowując całość kursu strzeleckiego i survivalowo-taktycznego, każdy z uczestników (30), ukończył kurs otrzymał zaświadczenie i certyfikat. Na koniec uczestnicy szkolenia mogli wymienić swoje opinie, doświadczenia z innymi uczestnikami, jak również instruktorami podczas pożegnalnego ogniska.

 

 

Źródło materiału: Szkolenie strzelców pod Szydłowcem https://naszszydlowiec.pl/strzelcy-szkola-sie-w-baraku/