W ubiegły weekend Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa Bema w Toruniu gościło kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych na Seminarium pn. Współpraca resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. W wydarzeniu tym wzięła udział także delegacja Związku Strzeleckiego.

Kluczowy dla tego wyjątkowego spotkania był odbywający się w sali konferencyjnej CSAiU szereg wykładów i przemówień w wykonaniu przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również organizacji pozarządowych i innych instytucji. CSAiU zadbało o zakwaterowanie, wyżywienie oraz urozmaicenie gościom pobytu w Toruniu.

Piątek, 18.10.2019r.

Dzień pierwszy rozpoczął się od uroczystego przywitania gości przez Komendanta CSAiU ppłk Romana PIOTROWSKIEGO, zaprezentowania Centrum oraz przedstawienia jego działania i zadań. Następnie odbyły się wykłady nt. zasad współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi. Kolejne godziny upłynęły pod znakiem zajęć praktycznych. Goście mieli okazję skorzystać z systemu szkolenia strzeleckiego „Śnieżnik” oraz poznać sprzęt artyleryjski i zasady strzelania z moździerza. Podczas dalszych przemówień głos zabrał m.in. Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych i przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień zwieńczył niezwykły koncert orkiestry wojskowej z Torunia.

Sobota, 19.10.2019r.

Drugi dzień Seminarium należał do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Już od rana rozpoczęły się prezentacje różnych stowarzyszeń działających we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem każdej z nich było zapoznanie słuchaczy z obszarem działań danej organizacji oraz z zasadami jej współpracy z MON. Swoje przemówienia wygłosili m.in.: Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF, ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, a także przedstawiciele organizacji strzeleckich – Związek Strzelecki „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego oraz Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek. Kolejnym punktem programu był przejazd na poligon wojskowy, gdzie goście mieli okazję poznać historię poligonu, a wyjątkową atrakcją był pokaz i możliwość przejazdu wojskowymi pojazdami – KTO Rosomak i HMMWV (Humvee). Sobota zakończyła się zwiedzaniem miasta Toruń z przewodnikiem.

Niedziela, 20.10.2019r.

Ostatniego dnia przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności zaprezentował słuchaczom zasady przygotowywania oferty zadania publicznego oraz sprawozdania z jego realizacji. Przedstawione zostały istotne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie oraz najczęściej popełniane błędy. Ponadto tego dnia poruszony został temat wsparcia finansowego organizacji pozarządowych poprzez realizację zadań publicznych. Po krótkim wykładzie dot. ekonomii społecznej nastąpiło oficjalne podsumowanie i zakończenie Seminarium.

Kinga Sobieszek