49-49915

 

W dniu 21 lipca Sejm powołał dr. Jarosława Szarka na pięcioletnią kadencję na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wybór ten zaaprobował Senat.

Dnia 18 lipca br. Kolegium IPN wyłoniło dr. Szarka spośród czterech uczestników konkursu na prezesa Instytutu. 19 lipca otrzymał on pozytywną rekomendację sejmowej komisji sprawiedliwości.

Dr Jarosław Szarek (ur. 1963) jest absolwentem Wydziału Historycznego UJ; doktoryzował się na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Po 13 grudnia 1981 r. zaangażowany w działalność opozycyjną, uczestniczył w pomocy internowanym i więzionym, kolportował i drukował podziemną prasę. Pracownik oddziału IPN w Krakowie. Autor wielu artykułów i książek historycznych o najnowszych dziejach Polski.

49-49914_m

artykuł: Roman BUREK

foto. IPN