1 lipca br. ruszyła rekrutacja do ośrodka szkolenia Wojsk Specjalnych przy Jednostce Wojskowej Komandosów.
Wnioski mogą składać osoby cywilne zainteresowane służbą wojskową w szeregach komandosów i spełniające odpowiednie kryteria. Obok odpowiednich predyspozycji psychofizycznych preferowani są kandydaci legitymujący się wykształceniem średnim lub wyższym, certyfikatami potwierdzającymi znajomość języków obcych , a także prawem jazdy kategorii C lub C+E.
Termin składania wniosków do właściwego ze względu na miejsce zameldowania WKU upływa 30 września 2016r.
Więcej informacji nt. kryteriów i zasad rekrutacji zainteresowani znajdą na stronie internetowej ośrodka szkolenia: www.commando.mil.pl.

(za: https://www.facebook.com/Wojska-Specjalne-247556788633824/?fref=nf