MARSZ SZLAKIEM I KOMPANII KADROWEJ  6 – 12 SIERPNIA 2016

Sto dwa lat temu nasi poprzednicy ze Związku Strzeleckiego wyruszali na wojnę. Mając Józefa Piłsudskiego jako komendanta, zebrani w krakowskich Oleandrach, wspólnie z drużyniakami czekali na rozkaz marszu przeciw Rosji jako I Kompania Kadrowa.

6 sierpnia 1914 roku przy obalaniu słupów granicznych w Michałowicach miał miejsce początek epopei walk Polaków o odzyskanie niepodległości w I wojnie światowej. Walk, które ostatecznie zakończyły się sukcesem, jakim było odrodzenie się Polski w roku 1918, przy sprzyjającej sytuacji międzynarodowej.

Roman BUREK