ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ZNAK ORLĄT ZS!

konkurs_gora
HONOROWY PATRONAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY

 

Miło nam poinformować, że Ogólnopolski konkurs plastyczno-graficzny na
znak Orląt Związku Strzeleckiego pod honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej zakończył się i został rozstrzygnięty przez Jury.

Na adres Związku Strzeleckiego wpłynęło ponad 100 wartościowych prac konkursowych. W znakomitej większości były to prace prezentujące bardzo dobrą znajomość tematu oraz kontekstu ideowo-historycznego Orląt, jak również samej organizacji Związku Strzeleckiego.

Stojąc przed trudnym wyborem Jury postanowiło skupić się na wyborze prac najbardziej pożądanych pod względem wartości użytkowych, czyli takich, które będą mogły być faktycznie wykorzystane przez Orlęta Związku Strzeleckiego.

W niedalekiej przyszłości przesłane prace posłużą jako projekty do wykonania naszywek, odznak, banerów i tym podobnych form użytkowych.

Chcąc być transparentni prezentujemy zatem najlepsze prace: trzech laureatów oraz sześć wyróżnień.

Laureaci:
1. Wiktoria Garlak – Zespół Szkół w Baczynie
2. Patrycja Wójcik – Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
3. Sandra Rak – Gimnazjum nr 19 im. gen. Leopolda Okulickiego w Częstochowie

Wyróżnienia:
Matylda Soja – Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum im. Armii Krajowej
w Dąbrowie Białostockiej
Piotr Sumliński – Zespół Szkół w Nowym Duninowie
Angelika Winczura – Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie
Dominika Puzio – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu
Natalia Bogawska – Gimnazjum nr 2 im. św. Jana Pawła II w Lublińcu
Julia Zając – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

Dyplomy od Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nagrody zostaną przesłane pocztą jeszcze w tym roku szkolnym.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Podpisano:
Członkowie Jury Ogólnopolskiego konkursu plastyczno-graficznego
na
znak Orląt Związku Strzeleckiego:

st. komp. ZS Wiesław MIZERSKI
st. komp. ZS Adam DŁUŻNIAK
sierż. ZS Wojciech KOZAK
st. strz. ZS Janusz ZIEMBICKI
strz. ZS Barbara LEPIOSZKA

 

[PDF] – Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży