6 sierpnia 2015 roku nowo wybrany Prezydent RP złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, tym samym obejmując najwyższy urząd w naszej Ojczyźnie.
Panie Prezydencie – od Strzelców najserdeczniejsze życzenia.