W dniu 19 maja 2017 roku w Gimnazjum nr 19 w Częstochowie odbyła się
uroczystość wręczenia Prezesowi Fundacji Niezłomni Panu Wojciechowi
ŁUCZAKOWI Dyplomu Członka Honorowego Związku Strzeleckiego.

Wyróżnienie przekazał zastępca Komendanta Głównego ZS st. komp. Adam
DŁUŻNIAK. Wcześniej decyzję taką podjęła Komendna Główna ZS na wniosek
Oddziału Częstochowa. Razem z dyplomem wręczono Panu Prezesowi Medal
100-lecia Związku Strzeleckiego.

Uroczystość odbyła się w obecności dyrektor ZS nr 15 Pani Elżbiety
SZARANIEC, zastępcy dyrektora ZST Pani Małgorzaty RAJCY, Inspektora
ds. Orląt ZS Pana sierż. ZS Wojciecha KOZAKA, Komendanta Korpusu
Kadetów mjr. ds. Krzysztofa CIUPISA, ks. kapelana Jacka KRZYPKOWSKIEGO
oraz nauczycieli, strzelców, orląt i kadetów.

Pan Wojciech ŁUCZAK wygłosił prelekcję skierowaną do młodzieży, w
której przedstawił działalność Fundacji Niezłomni. Zgromadzeni mogli
także obejrzeć film dokumentalny pt. „Skazani na zapomnienie”.

Pan Wojciech ŁUCZAK dokonał również wręczenia podziękowania dla
dyrektor Zespołu Szkół nr 15 Pani Elżbiety SZARANIEC, natomiast st.
komp. ZS Adamowi DŁUŻNIAKOWI wręczył pamiątkowy Pierścień „Boże Chroń
Polskę”, który jest symbolem fundacji i stanowi szczególne
wyróżnienie.

Taki sam pierścień podczas tegorocznego Marszu Szlakiem Powstańców
Styczniowych Szydłowiec-Wąchock otrzymał Komendant Główny ZS st. insp.
Roman BUREK.

Na koniec uroczystości w Częstochowie odbyła się prezentacja odznaczeń
z okresu II RP oraz II wojny światowej z kolekcji Adama DŁUŻNIAKA.