W ramach pomarszowych spotkań (Marsz Radom-Laski 2016), na zaproszenie Pani Agnieszki Kołatkowskiej, Dyrektora PSP w Laskach gmina Pionki, do szkoły w dniu 20 października przybyli członkowie Związku Strzeleckiego, aby pogłębić współpracę na niwie wychowawczo-patriotycznej.
Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek przedstawił w oparciu o symbole narodowe i wojskowe procesy wychowawcze dzieci i młodzieży oraz w skrócie dzieje oręża polskiego, natomiast strzelcy zademonstrowali sprzęt i wyjaśnili jego przeznaczenie. Strzelcy z Oddziału Radom ZS-to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Radomia:
st. strz. ZS Damian Znamiec,
st. strz. ZS Kacper Kleczaj,
kandydat Albert Bdzikot.

Oprócz licznie zgromadzonych dzieci, Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach reprezentowali: dyrektor szkoły – Agnieszka Kołatkowska, nauczyciele: Elżbieta Krajewska – wvch. kl. VI, Beata Molenda – wych. kl, V, Dorota Maciąg – wych. kl. IV, Mariola Kowa – wych. kl. II, Marta Kula – wych. kl. III, Jolanta Walczak – wych. kl. I, Agnieszka Kowal – polonista, historyk, Beata Zygmunt – matematyk, informatyk. Gościem był również ks. proboszcz Parafii w Suchej Edward Mosioł (opiekun szkoły).
Zgodnie z zapewnieniami Pani Dyrektor, nie jest to spotkanie ostatnie w tym roku.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Pani Dyrektor Szkoły poświecenie sztandaru i nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Laskach odbyło się z inicjatywy pana Kazimierza Teperskiego, ówczesnego dyrektora szkoły – dnia 19 czerwca 1995 roku.
Sztandar został ufundowany przez Państwa Marii i Jacentego Dejniaków i „jest złożony z płata materii o określonych barwach i godła, osadzonych na drzewcu”. Jest widocznym symbolem zarówno jedności jak i odrębności…Na pierwszej stronie naszego sztandaru wyhaftowana jest srebrnymi i złotymi nićmi nazwa szkoły – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach. Niżej insygnia Marszałka.Nad nazwą szkoły umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, ponieważ obraz ten znajduje się w Kaplicy przy Ostrej Bramie w Wilnie, a jak wiemy Marszałek Polski Józef Piłsudski pochodził właśnie z Wileńszczyzny”. Po środku następnej strony wyhaftowane jest godło Polski – Biały Orzeł na czerwonym tle. Dookoła Godła wyhaftowane są złotymi nićmi następujące słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka, Praca.Na dole znajduje się wyhaftowanymi srebrnymi nićmi napis Laski, rok 1914, w którym rozegrała się bitwa pod Laskami, dowodził Komendant Józef Piłsudski oraz rok 1995, w którym nasza szkoła otrzymała sztandar i nadane zostało jej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obie strony sztandaru są koloru czerwonego.”

 

Autor: Damian Znamiec

Fotografie: Agnieszka Karwatowicz