Ludzie dobrej woli dziękują za wsparcie i okazaną życzliwość w tym trudnym dla Wszystkich czasie – pandemii COVID-19.

Tym razem, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.