Pododdział Orląt Związku Strzeleckiego w Kamyku otrzymał podziękowanie od Fundacji Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki za udział w kweście na cele statutowe fundacji. Orlęta zakładając mundur w tak młodym wieku przygotowują się do służby ojczyźnie i społeczeństwu poprzez uczestnictwo w licznych przedsięwzięciach. W listopadzie podczas zebrania rodziców w macierzystej szkole chłopcy pomogli w dystrybucji jabłek otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na zakup artykułów do Szlachetnej Paczki, którą przygotowano wspólnie z Oddziałem ZS w Częstochowie. Nie zapominamy jednak o szkoleniu z zakresu musztry, strzelectwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy czy taktyki, dostosowując treści zajęć do możliwości i potrzeb Orląt. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w budynku szkoły oraz w soboty w terenie. W dniu 10 grudnia zajęcia odbyły się na strzelnicy w Częstochowie, gdzie nasi najmłodsi adepci mieli możliwość treningu strzeleckiego po raz pierwszy w życiu z broni palnej bocznego zapłonu. Na co dzień korzystamy z karabinków pneumatycznych i strzelnicy w naszej szkole, którą przygotowano z myślą o treningu strzeleckim z broni pneumatycznej, a także łuków, bo takie również posiadamy w naszych zasobach.

Autor: Druż. ZS Wojciech Kozak