Po wielu latach trzymamy w ręku materiał szkoleniowy, który został przygotowany z początkiem roku (2016) przez st. komp. ZS Leszka Sykulskiego oraz st. komp. ZS Adama Dłużniaka. Program szkoleniowy został ostatecznie przyjęty Uchwałą Nr 46 KGZS z dnia 2 sierpnia i doszlifowany pod względem „dodatkowych poprawek” przez Roberta Fidurę (obecnie podchorążego ZS) oraz sekc. ZS Dominika Smoronia i st. strz. ZS Adama Scholza. Dziękuję członkom KGZS za mobilizację w sprawie przyjęcia programu.
PS.
Teraz czas na następne kroki i szlifowanie 🙂