Szanowny Pan
Andrzej DUDA

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej natrafiłem na budzący kontrowersje zapis art. 28 dotyczący Godła Polski.

Godło Polski – Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 28) „Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.”.  (…)

skan 100a skan 100b