W ostatni weekend członkowie nakielskiego oddziału
Związku Strzeleckiego uczestniczyli w zajęciach szkoleniowo- integracyjnych
PATROL 2015 – Integracja.

P7124529.jpg

Zajęcia rozpoczęły się od zwiedzania nakielskiego muzeum, a zakończyły mszą polową połączoną przyrzeczeniem nowych strzelców. Wieczorem w sobotę odbyło się planowane strzelanie z kbk AK.Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze współczesną taktyką lekkiej
piechoty i zagadnieniami dotyczącymi łączności.
Związek Strzelecki, który jest członkiem założycielem Federacji Organizacji Proobronnych zaprasza wszystkich zainteresowanych wojskiem i obronnością kraju w swoje szeregi. Organizacja przechodzi planowane i regularne szkolenia ogólnowojskowe. Następne zajęcia ze strzelaniem z kbk AK nakielscy strzelcy mają zaplanowane w sierpniu br.
Więcej informacji na temat nakielskiego oddziału Związku Strzeleckiego pod numerem telefonu 790-499-770. Druż. ZS Sławomir Polaków.