Dnia 27 grudnia 2022 roku towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszemu drogiemu koledze ś.p. Krzysztofowi Tyflowi. Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie. W ceremonii wzięli udział:

Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek wraz z zastępcą insp. ZS Adamem Dłużniakiem oraz strzelcy, a także byli członkowie naszej organizacji, którzy znali Krzysztofa. Obecni byli także przedstawiciele władz Częstochowy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta, łącznie kilkaset osób.

Pogrzeb odbył się z wojskową asystą honorową, którą wystawiła Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca. Obecne były też poczty sztandarowe: Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego, Związku Harcerstwa Polskiego z Częstochowy, Stowarzyszenia WIR Częstochowa oraz GRH 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich z Chrzanowa.

Ś.p. Krzysztof Tyfel był członkiem Związku Strzeleckiego w latach 2007-2010. Był absolwentem filozofii Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Interesował się survivalem, muzyką. Był skoczkiem spadochronowym i instruktorem wspinaczki. 19 marca wyjechał na Ukrainę w imię idei walki „Za Wolność Naszą i Waszą”. Szkolił ukraińską obronę terytorialną w Równem, a następnie dołączył do Legionu Międzynarodowego i wyruszył na front. Zginął 4 grudnia w ciężkich walkach pod Bachmutem.

Rodzinie poległego bohatera ś.p. Krzysztofa Tyfla składamy szczere wyrazy współczucia.