Komendant Główny Roman Burek w dniu dzisiejszym oddał osocze dla ratowania życia i zdrowia osób chorych na koronawirusa CoV-2.

Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Kilka tygodni temu to Ty potrzebowałeś pomocy.
Teraz to Ty tą pomoc możesz nieść.
Twoje osocze może uratować komuś życie!
Jeżeli przebyłeś COVID-19 skontaktuj się z najbliższym centrum krwiodawstwa.

Więcej o osoczu i krwi:
https://krwiodawcy.org/ozdrowiency/