UWAGA – konkurs został przedłużony do 31 maja 2017 r.

 

konkurs_gora
HONOROWY PATRONAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY

Związek Strzelecki zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie plastyczno-graficznym pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2017 roku i trwać będzie do 31 maja 2017 r.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, gdzie:
a) przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy graficznej na oficjalny Znak ORŁA Orląt Związku Strzeleckiego, który stanie się główną naszywką na mundurze Orląt (preferowany kształt to tarcza lub owal o szerokości nie większej niż 7,5 cm i wysokości nie większej niż 9 cm).

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6, gdzie:
a) przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej lub graficznej na znaczek ORLĘTA (znaczek z napisem ORLĘTA), który stanie się dodatkową naszywką na mundurze Orląt (preferowany kształt to łuk lub prostokąt o długości nie większej niż 8 cm i szerokości nie większej niż 5 cm).

3. Najlepsze prace będą służyć za wzór emblematów (naszywek) na mundur Orląt. Prace powinny uwzględniać rozmiary naszywek i preferowaną w Związku Strzeleckim kolorystykę (zielony, biały, czerwony, khaki i oliwka).

Nasza organizacja jest pierwszą w kraju, która powołała do istnienia Oddział Orląt bezpośrednio nawiązującego do tradycji drużyn orlęcych z okresu międzywojennego. Terenem działalności oddziału jest gmina Kłobuck w woj. śląskim, a siedzibę stanowi Zespół Szkół w Kamyku – miejsce pracy założyciela i dowódcy pionierskiego oddziału.

Poprzez organizację konkursu chcemy w 2017 r. – uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Józefa Piłsudskiego – upowszechnić wiedzę o Pierwszym Marszałku Polski i założonym przez niego Związku Strzeleckim, ze szczególnym uwzględnieniem historii Orląt Lwowskich, których ideał wychowawczy oparty jest o kult obrońców Lwowa. Naszym zamiarem jest także akcja promocyjna, która ma na celu rozszerzenia działalności i zakładanie nowych drużyn orlęcych w całym kraju.

Zwycięzcy i laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody ufundowane przez Związek Strzelecki i sponsorów.

Zwracamy się zatem z prośbą do pt. Kuratorów Oświaty, Dyrektorów Delegatur, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych oraz Dyrektorów Szkół i Nauczycieli o rozpropagowanie idei konkursu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Pliki do pobrania:

[PDF] – Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży

[PDF] – Załącznik nr 1 – karta uczestnika w konkursie graficznym na „Znak (Orzełek) Orląt ZS”

[DOC] – Załącznik nr 1 – karta uczestnika w konkursie graficznym na „Znak (Orzełek) Orląt ZS”

[PDF] – Załącznik nr 2 – karta uczestnika w konkursie plastyczno – graficznym na znaczek „Orlęta”

[DOC] – Załącznik nr 2 – karta uczestnika w konkursie plastyczno – graficznym na znaczek „Orlęta”

[PDF] – Załącznik nr 3 – oświadczenie

[DOC] – Załącznik nr 3 – oświadczenie