5 sierpnia 2016 roku w Krakowie, w trakcie Marszu I Kadrowej Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek oraz st. komp. ZS Adam Dłużniak, st. komp. ZS Leszek Sykulski (w jego imieniu odebrał medal A. Dłużniak), st. sierż. ZS Wojciech Piotrowski i druż. ZS M arcin Piotr Bicz odebrali z rąk Jana Józefa Kasprzyka, Dyrektora Urzędu ds. Kambatantów i Osób Represjonowanych, Medale „Pro Patria”.

Więcej zdjęć https://www.facebook.com/ZwiazekStrzelecki1910/posts/609899352517992