Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Radomiu Obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu odbyły się w dniu 16 października 2017 r., w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, min. Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, Poseł na Sejm Wojciech Skórkiewicz a także Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN Pan Sławomir Adamiec, samorządowcy i związkowcy, a także dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli. Podczas spotkania Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz w imieniu Prezydenta RP wręczył Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

W ramach wojewódzkich obchodów uhonorowano nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz pracowników oświaty z terenu Delegatury Kuratorium w Radomiu.

Pani Kurator Aurelia Michałowska wręczyła nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Spośród wielu odznaczonych medal KEN otrzymał Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek.

Warto podkreślić, że tegoroczne medale KEN posiadają wyjątkową wartość, gdyż przyznane są przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, która zwróciła uwagę zwłaszcza na osoby mocno związane z pracą społeczną skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Delegatury w Radomiu

www.kuratorium.waw.pl