Tegoroczne obchody 155. rocznicy Powstania Styczniowego mają szczególny charakter, bo odbywają się w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W Kierzu Niedźwiedzim 20 stycznia w samo południe w lesie miały miejsce uroczystości przy Mogile Powstańczej z 1863 roku. W imieniu organizatora powitał sołtys Kierza Niedźwiedziego Stanisław Czubak. Modlitwę w intencji bohaterów walk powstańczych oraz Ojczyzny odmówił proboszcz parafii Gąsawy Rządowe ks. Krzysztof Świątek.

Zebrały się tutaj poczty sztandarowe Gminy, szkół i strażaków, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, rad sołeckich, mieszkańców, jak również zacnych gości w osobach: Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, Komendanta Powiatowego Policji – inspektora Tomasza Śliwińskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej – brygadiera Andrzeja Pyzika, władze samorządowe gminy Skarżysko Kościelne z przewodniczącą rady gminy Marzeną Piętak, grupą radnych, wójtem Zdzisławem Woźniakiem, sekretarz gminy Moniką Mączyńską, obecni byli także wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha, wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, delegacja Gminy Szydłowiec.

Byli również członkowie Związku Piłsudczyków z Radomia z Prezesem mjr. Sławomirem Sońta, Związku Oficerów Rezerwy RP z Prezesem płk. rez. Alfredem Kabata, członkowie i kandydaci Związku Strzeleckiego – uczestnicy XII Marsza Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec – Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały – Mirzec – Wąchock w sile ponad 60 osób z Komendantem Marszu st. insp. ZS Romanem Burkiem, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do XII Marszu. Apel Pamięci przeprowadził st. komp. ZS Adam Dłużniak, gdzie Kompanię Honorową tworzyli uczestnicy marszu strzelcy i kandydaci Związku Strzeleckiego.

Później głos zabrali zaproszeni goście, m. in. w imieniu Związku Piłsudczyków, Związku Oficerów Rezerwy RP i Związku Strzeleckiego głos zabrał Dariusz Sońta (były Poseł KPN), a kulminacyjnym punktem uroczystości przy Mogile było składanie wiązanek kwiatów oraz zapalono znicze. Na koniec uroczystości strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut armatni z zabytkowej armaty.

Zbijów Mały 20.01.2018

Tuż przed godziną 15-tą przybyli do Szkoły w Zbijowie Małym uczestnicy XII Marszu.

Uczestnicy marszu oraz duża liczba dzieci (ponad 50 osób) wzięli udział w konkursie historycznym. Konkurs historyczny był przygotowywany przez ponad 2 miesiące. Skierowano apel do zaprzyjaźnionych samorządów, szkół i innych jednostek oraz osób posiadających znaczną wiedzę w temacie powstania styczniowego. Apel został pozytywnie przyjęty. Napłynęło bardzo dużo materiału. Następnie dołożono dużo pracy w przygotowanie 155 pytań na 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, które ostatecznie zatwierdzono w liczbie 100 na 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Wybrano 20 pytań do testu w czterech zestawach z 100 pytań. Komisja konkursowa miała nie lada przyjemność dokonać rozstrzygnięcia, gdyż z pośród ponad 50 prac, 30 z nich uzyskało najwyższy wynik.

 

Wyniki konkursu historycznego: 

 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne;

1 miejsce – Jakub Bilski – SP w Tychowie Starym

2 miejsce – Bartosz Markiewicz SP w Gadce

3 miejsce – Weronika Nowak – SP w Osinach

Wyróżnienia otrzymali:

Karol Sadza – SP w Kierzu Niedźwiedzim

Angelika Miernik – SP w Mirowie

Filip Bonio – Gimnazjum w Mircu

Krystian Pawelec – SP w Tychowie Nowym

Paulina Śpiewak – SP w Małaszynie

Kinga Piętak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbijowie Małym

Patrycja Piętak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbijowie Małym

 

Młodzież powyżej 16 roku życia:

1 miejsce – Ewelina Lipiec – Związek Strzelecki

2 miejsce Martyna Krakowiak – Związek Strzelecki

3 miejsce Małgorzata Brzostowska – Związek Strzelecki

Wyróżnienia otrzymali:

Lena Glegoła – Związek Strzelecki

Gabriel Głuch – Związek Strzelecki

 

Ze względu na przyjętą formułę i podanie odpowiedzi na pytania do szkół, 30 -cioro uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych uzyskało maksymalną liczbę 40 punktów. W tej sytuacji o dogrywce nie mogło być mowy ze względu na czas i liczbę uczniów. Poza tym 100 pytań i odpowiedzi „wykuli na blachę”. Musiało decydować losowanie z uwzględnieniem podziału na szkoły. Z pewnością nie było to sprawiedliwe, ale nikt nie zaproponował lepszego rozwiązania w zaistniałej i trochę dla nas niespodziewanej sytuacji.

 

Podsumowując wyniki konkursu należy podkreślić, że zaangażowanie dzieci i młodzieży, nauczycieli, pedagogów i rodziców było niespotykanie wysokie. Konkurs mocno wbił się w serca uczestników i umocnił ich patriotyczne podejście do pozyskiwania wiedzy. Mamy nadzieję, że za rok w następnym marszu uczestnicy konkursu historycznego dostarczą nam wielu emocji, a my im wręczymy okazałe nagrody.

 

Po emocjonującym konkursie historycznym, zebranych przywitał wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, który podziękował za przybycie na teren Gminy Mirów, za udział w marszu i konkursie oraz zaprosił do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez dzieci z tutejszej szkoły. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbijowie Małym, pod okiem nauczycieli z tejże placówki a przygotowały ich nauczyciele, panie: Joanna Orczykowska i Joanna Drabik.

Wśród zebranych gości byli również władze powiatowe z Szydłowca z Przewodniczącą Powiatu Anitą Gołosz, wójtem Gminy Jastrząb Andrzejem Bracha, radnymi z Gminy Mirów w osobach: Anita Maciejczak, Piotr Gołosz i Jacek Kiełbasa.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Płk rez. Alfred Kabata – przewodniczący;

St. komp. ZS Adam Dłużniak – zastępca przewodniczącego;

Sierż. ZS Wojciech Kozak – sekretarz;

Lechosław Wąsik – ekspert;

St. komp. ZS Lech Marczak – członek;

Patryk Jankowski – członek.

Głównym organizatorem marszu był Związek Strzelecki na czele z jego Komendantem Głównym Romanem Burkiem, którego działania wsparli: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, miasta: Starachowice i Skarżysko Kamienna, gminy: Szydłowiec, Jastrząb, Wierzbica, Mirów, Skarżysko Kościelne, Mirzec i Wąchock. Komendant Główny odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uczestnikami marszu były dzieci i młodzież szkolna z całego kraju, strzelcy, orlęta, piłsudczycy, harcerze, strażacy i żołnierze.

Płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczył Romana Burka komendanta głównego Związku Strzeleckiego Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej za prowadzenie działań na rzecz proobronnego, obywatelskiego i patriotycznego wychowania młodzieży, upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych oraz przykładną współpracę z ZOR RP.  Wręczył mu również okolicznościowy ryngraf z okazji 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. Ryngrafy otrzymali także: Marzanna Błach – dyrektor Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Zbijowie Małym oraz Mirosław Piętak – członek wspierający ZOR RP.

Mirzec 20.01.2018

W Szkole w Mircu zorganizowana została patriotyczna akademia przypominająca losy bohaterów powstania Jadwigi i Józefa Prendowskich w wykonaniu uczniów gimnazjum przygotowanych przez Marzannę Kruk, Jolantę Zalewską i Beatę Kowalską. Wziął w niej udział także Młodzieżowy Zespół Wokalny z Ośrodka Kultury Gminy Mirzec prowadzony przez Piotra Spadłę. Oprawę plastyczną wykonała Anna Kawalec. Młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą patronów gimnazjum.

Wśród gości zasiedli: wójt Mirosław Seweryn, przewodnicząca Agnieszka-Idzik Napiórkowska i jej zastępca Jan Zawisza, starosta Danuta Krępa, ks. Tomasz Kośla, komendant główny Związku Strzeleckiego Roman Burek, szef komisji kultury Jan Raczyński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Iwona Gralec, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, członkowie Związku Strzeleckiego – uczestnicy XII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R. oraz mieszkańcy gminy. Wójt Mirosław Seweryn podziękował serdecznie wszystkim organizatorom i uczestnikom uroczystości. Głos zabrała również starosta Danuta Krępa, która w swoim wystąpieniu podkreśliła odbudowywanie wartości patriotycznych poprzez organizowanie uroczystości patriotycznych na przykładzie marszy strzeleckich, akademii i konkursów.

W role powstańców wcielili się: Maria Sobczyk (Jadwiga Prendowska), Jakub Kurek (Józef Prendowski), Sebastian Gulba (Marian Langiewicz) Dawid Stępień (powstaniec), Monika Duś, Zuzanna Gieras, (wiersze, sanitariuszki), Natalia Kurek (sanitariuszka), Julia Witkowska (wiersz, matka Jadwigi) Magdalena Zawadzka, Marek Borowiec (narratorzy).

W chórze zaśpiewały: Wioletta Kwapisz, Diana Obara, Maja Pastuszka,  Diana Romanowska, Klaudia Seweryn, Zuzanna Stompor, Karolina Szara. Brawami na stojąco zebrana publiczność w szkole podziękowała młodzieży za występ.

Po akademii Komendant Marszu Roman Burek odczytał list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, sprawującego Patronat Narodowy w Roku 100-Lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 nad XII Marszem Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R adresowany do Związku Strzeleckiego i współorganizujących marsz władz samorządowych miast, powiatów i gmin: z przekonaniem, że pamięć o Powstańcach i świętowanie jubileuszu odrodzonej wolnej Polski jest dla nas, współczesnych Polaków, źródłem dumy i inspiracją do działań dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej.

Po akademii Komendant Marszu Roman Burek podsumował marsz oraz towarzyszące mu: konkurs historyczny i zawody strzeleckie.

W konkursie historycznym wzięło udział ponad 50 uczestników głównie uczniów szkół podstawowych i średnich.

W zawodach strzeleckich 40 strzelców i kandydatów. Zawody strzeleckie odbyły się na strzelnicy ,,Świt” w Starachowicach dzięki wsparciu Prezydenta Starachowic Marka Materka.

Konkurs historyczny – kat. do 16 lat

Jakub Bilski – PSP Tychów Stary,

Bartosz Markiewicz – PSP Gadka,

Weronika Nowak – PSP Osiny,

Karol Sadza – PSP Kierz Niedźwiedzi,

Angelika Miernik – PSP Mirów,

Filip Bonio – PSP Mirzec,

Krystian Pawelec – PSP Tychów Nowy,

Paulina Śpiewak – PSP Małyszyn,

Kinga Piętak – PSP Zbijów Mały

Patrycja Piętak – PSP Zbijów Mały.

Konkurs historyczny – kat, pow. 16 lat

Ewelina Lipiec – Oddział Radom,

Martyna Krakowiak – Oddział Radom,

Małgorzata Brzostowska – Oddział Szydłowiec,

Lena Glegoła – Oddział Radom,

Gabriel Głuch – Oddział Radom.

 

Zawody strzeleckie

Jakub Dzik – Wrocław,

Krzysztof Krupnik – Kraków,

Jakub Zdrada – Kraków.

Wszyscy laureaci otrzymali wyjątkowe nagrody rzeczowe, dyplomy i medale ufundowane przez: Posła na Sejm RP Pana Dariusza Bąka, Starostę Starachowickiego Panią Danutę Krępa, Związek Oficerów Rezerwy RP i Związek Strzelecki.

Wystrzelali następujące odznaki strzeleckie przyznawane przez Związek Strzelecki:

srebrną odznakę – kl. II:

sierż. ZS Mateusz Wałęka.

 

brązową odznakę – kl. III:

sierż. ZS Rafał Bociąg

druż. ZS Adam Pędracki

strz. ZS Jakub Zdrada

strz. ZS Mateusz Kozioł

strz. ZS Miłosz Wasil

strz. ZS Jakub Matraszek

kand. ZS Krzysztof Krupnik

kand. ZS Jakub Dzik

kand. ZS Marek Mydlarz

kand. ZS Olga Kubiatowska

kand. ZS Dimitry Bogdanov

kand. ZS Kinga Ostrowska.

 

Warto dodać, że posiadacz złotej odznaki st. komp. ZS Adam Dłużniak próbował zdobyć odznakę najwyższej klasy: Złotą odznakę z wieńcem – klasy wyborowej zabrakło pięciu oczek Komendantowi Oddziału Częstochowa, który z wynikiem 85 trafień zajął 4 miejsce w zawodach.

Komendant Roman Burek za prowadzenie działań na rzecz proobronnego, obywatelskiego i patriotycznego wychowania młodzieży oraz upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych odebrał z rąk Prezesa Związku Oficerów Rezerwy RP Alfreda Kabaty Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.

Po zakończeniu uroczystości w szkole złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Józefa Prendowskiego spoczywającego na cmentarzu w Mircu.

Tekst: Roman Burek, Marcin Kapczyński, Małgorzata Brzostowska

Foto: Jacek Rafalski, Sławomir Sońta, Marcin Kapczyński, Małgorzata Brzostowska, Michał Kaczor, Patryk Jankowski.