W dniu 28 maja odbyło się kolejne szkolenie nakielskich strzelców „Drużyna piechoty w rejonie ześrodkowania”
Celem zajęć było nauczyć strzelców współpracy z regularnymi oddziałami Wojska Polskiego.Po odczytaniu rozkazu bojowego, wprowadzeniu w sytuację taktyczną i odprawie z dowódcami drużyn Strzelcy zajęli rejon ześrodkowania oraz przystąpili do realizacji praktycznej ubezpieczenia bezpośredniego i maskowania bezpośredniego sprzętu i ludzi. Wyznaczono placówkę, czujkę, posterunki ochronne i dyżurne środki ogniowe.Zabezpieczono teren i drogi dojazdowe, wyznaczono zapasowe stanowiska. W praktyce przećwiczono reakcję na ogłoszone alarmy „CHEMIK”, „LOTNIK”, „NAPAD” i „ZAPAS”.
Całością dowodzili wyznaczeni d-cy drużyn nadzorowani przez podoficera WP z prawie trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z żołnierzami Wojska Polskiego. Po pierwszej części zajęć Strzelcy udali się na ścieżkę dydaktyczną z wykrywania i rozpoznawania zagrożeń m.in. ze strony IED (improwizowanych ładunków wybuchowych, ang. Improvised Explosive Device).
Później wszyscy po kolei przećwiczyli procedurę 5-25 wokół wyznaczonego samochodu.
W dalszej części Strzelcy zostali zapoznani z sygnałami dowodzenia używanymi przez Wojsko Polskie w kierowaniu ludźmi i sprzętem. Przećwiczono 20 najczęściej stosowanych znaków i poleceń wydawanych rękoma i chorągiewkami.
Na koniec zajęć zaprezentowano uczestnikom szkolenia kilka zagadnień związanych z survivalem militarnym.