Zakaz noszenia mundurów wojskowych lub jego części przez uczestników strajków, demonstracji i zgromadzeń.

MON chce zakazać uczestnikom zgromadzeń noszenia mundurów wojskowych
Zakaz, który ma wejść w życiu w dzień po ogłoszeniu projektowanego rozporządzenia, zakazuje noszenia munduru lub jego części podczas demonstracji i strajków. Ma objąć oznaki przynależności państwowej, w tym godło i flagę Polski. Proponowane przepisy nie wpłyną – zaznaczają autorzy – na sprzedaż elementów umundurowania wycofanego z sił zbrojnych, nadal taki ubiór nadal będzie wolno nosić jako strój rekreacyjny.

„Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje” – napisał w ubiegły piątek szef MON Mariusz Błaszczak, informując, że projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Według projektodawców w związku z eskalacją konfliktów, spowodowaną m.in. narastającą agresją niektórych grup oraz występującymi Polsce w ostatnim czasie atakami np. na punkty szczepień przez osoby, które nadużywają albo używają mundurów lub ich części wycofanych już z użycia w siłach zbrojnych, „niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zapobiegania takim procederom”.

Projekt przewiduje zakaz noszenia munduru lub jego części przez osoby „uczestniczące w przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes Sił Zbrojnych; w strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych; zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny”, a także „w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego lub które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia”.
Nie wolno będzie używać składników umundurowania w „działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego” ani w „przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”.

Według autorów, precyzyjne określenie katalogu przypadków, w których używanie umundurowania będzie zabronione, powoduje, że projektowana regulacja nie wpłynie na możliwość noszenia mundurów lub ich części przez osoby używające ich w celach rekreacyjnych np wędkarzy czy myśliwych.

„Projektowana regulacja nie wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na handlu mundurami, których wzór został określony w przepisach już nieobowiązujących” – zapewniono w uzasadnieniu.

Źródło artykułu: https://www.tvp.info