Polecenie (Rozkaz)
Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Nr 31 z dnia 15 października 2016 r.
1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Ustanawiam Miesiąc Pamięci o Przeszłości. W okresie 15 października – 15 listopada każdego roku.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.
(Józef Piłsudski)

Pamięć o przeszłości, o naszych chwilach triumfu, ale i klęski, o naszych przodkach tych triumfujących i tych pokonanych, jesteśmy winni nie tylko dziadom i ojcom ale i nam samym. Już starożytni wiedzieli, że historia to magistra vitae (nauczycielka życia).
Współczesny autor napisał „Dwóje z lekcji historii pisane są na skórze narodów”. Dwója wtedy była najniższą oceną, niedostateczną.
Uczmy się, zatem historii i wyciągajmy z niej wnioski, bo ona ma to do siebie, że lubi się powtarzać. Wynikiem tych studiów ma być dla nas unikanie błędów przodków. Zamiast nich winniśmy powtarzać ich triumfy. Przodkom zaś jesteśmy winni szacunek i pamięć. Dzięki nim żyjemy tu i teraz.
W okresie od 15 października – 15 listopada każdego roku właśnie ta pamięć ma się zogniskować w sposób szczególny w naszych czynach.
Zobowiązuję Komendantów Oddziałów oraz osoby funkcyjne ZS do wykonania zadań:
1. Podjęcie prac odnawiania i porządkowania na terenach cmentarzy (parafialnych, wojennych, komunalnych i innych) miejsc pochówku, mogił, grobów, pomników, kwater żołnierskich i legionowych w uzgodnieniu z zarządcą terenu. Pamiętajmy
jednocześnie o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów oraz ustaleń zawartych w zezwoleniu na wykonywanie ww działań.
2. Podjęcie akcji na terenie swojego działania o tematyce patriotycznej w postaci wykładów, prelekcji i prezentacji skierowanej głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.
Komendant Główny Związku Strzeleckiego
st. insp. ZS Roman BUREK
image4199