KOREKTA!
TERMIN DO 14 LIPCA 2016 r.
Komendanci Oddziałów Związku Strzeleckiego.
Panie i Panowie!
Zrodziła się potrzeba wystąpienia do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskami o nadanie Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dla Komendanta Głównego złoty (ma już srebrny), dla pozostałych członków ZS szczególnie zasłużonych oraz Komendantów Oddziałów ze stażem co najmniej 5 lat w organizacji – medale srebrne (chyba, że ktoś jest już posiadaczem srebrnego wówczas złoty). Generalnie warunek ogólny to co najmniej pięcioletni staż w ZS. Wnioski powinni przygotować Komendanci Oddziałów. Koordynatorem jest szef Wydziału V Sztabu Komendy Głównej.
Wniosek o nadanie na stronie: http://www.radaopwim.gov.pl/section/11/

Komendanci oddziałów mogą przesłać wnioski również zasłużonych osób, które są wZS krócej niż 5 lat, a mają zasługi w upamiętnianiu wydarzeń i miejsczwiązanych z walką i męczeństwem Narodu Polskiego. Także członkowie wspierający. Osoby te zostaną uwzględnione w drugiej turze przesyłania wniosków do ROPWiM. W pierwszej turze natomiast osoby z co najmniej 5 letnim stażem, no i ewentualnie pojedyncze osoby dodatkowo, które są krócej, ale mają wybitne zasługi jak wyżej.