MATEO 2016

Pod takim tytułem w dniach 20-22 maja na obiektach harcerskiej stanicy WATRA w Kobylej Górze odbyły się Harcersko-Strzeleckie Manewry Techniczno-Obronne „MATEO 2016”.
Na zaproszenie 111 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej reprezentacyjnej ZHP hufca Kępno, strzelcy z oddziałów Syców i Kępno brali udział w manewrach. Głównym organizatorem był przewodnik ZHP Marcin Szajdak (jednocześnie sekcyjny Związku Strzeleckiego). Manewry rozpoczęły się w piątek od ogólnego zjazdu patroli. Na starcie stawiło się siedem ekip: ZS Oddział Kępno, ZS Oddział Syców, 111 WDH ZHP Kępno, RAB ZHP Mikstat, BUKI ZHP Ostrów Wlkp., ORŁY ZHP Opatów, 22 WDH ZHP Grębanin. Wieczorem po zjeździe wszystkich patroli harcerze rozpalili obrzędowe ognisko przy, którym nastąpiła integracja ekip biorących udział w manewrach, a o godz 22.00 ogłoszono capstrzyk. Jednak sen nie trwał długo, gdyż już o godz. 00.10 ogłoszono alarm nocny komendant zgrupowania odczytał rozkaz: siły sojusznicze dokonały zrzuty zaopatrzenia w rejonie góry krzyża patrole mają tam się udać i je przejąć. Wszystkie patrole wykonały swoje zadanie z wynikiem bdb., powróciły do bazy o godz 02.40. Pobudkę ogłoszono na godz 07.00.O godz. 09.00 patrole wyruszyły na trasę. Długość trasy została zaplanowana na 18 km z 7 punktami kontrolnymi, na których przewidziano wiele niespodzianek i atrakcji. Każda ekipa otrzymała mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi: 1. zajęcia sanitarne; 2. nawiązywanie łączności przy pomocy łącznicy polowej ŁP 10 m.in. budowa polowej linii telefonicznej; 3. strzelnica ASG; 4. rzutnia granatów ćwiczebnych F1; 5. tor przeszkód; 6. zakładanie odzieży ochronnej OP1 na czas; 7. wykrywanie min p-panc. za pomocą detektora metali. Ostatni patrol wraca z trasy o godz 18.30 po czym podany jest obiad, i w ten sposób kończy się drugi bardzo bogaty w intensywne zajęcia dzień. Jednak o godz 01.10 nastąpił kolejny alarm nocny. Komendant zgrupowania odczytał rozkaz „dokonano zrzutu skoczków spadochronowych mogą być ranni: należy im udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i dostarczyć do bazy, wszystkie patrole otrzymują mapę z zaznaczonym rejonem zrzutu i miejscem przejęcia”. Z tego zadania jednak nie wszystkie patrole się wywiązują, męczący dzień poprzedni dał się we znaki. Ostatni dzień zajęć niedziela 08.30 pobudka, śniadanie, 10.45 ostatni apel, odczytanie wyników przez komendanta zgrupowania Przewodnika ZHP Marcina Szajdaka: 1. RAB ZHP Mikstat 2. ZS Oddział Kępno 3. BUKI ZHP Ostrów Wlkp 4. 22 WDH ZHP Grębanin Pozostałe ekipy zostały sklasyfikowane bez podania miejsc. Były to bardzo intensywne i wyczerpujące manewry, które pokazały elementy bardzo dobrego wyszkolenia oraz słabe strony wszystkich ekip. Przed nami wiele pracy nad słabymi stronami, ale należy się też pochwała za hart ducha, samozaparcie, wspieranie się nawzajem, i myślenie grupowe.

st. sierż. ZS Krzysztof Owczarek