Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Pan dr. Grzegorz Kwaśniak  zwraca się do wszystkich osób chętnych – patriotów informując, że w marcu 2018 roku rozpoczyna się Kurs Podoficerski dla kandydatów Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Na kurs kształcący dowódców i specjalistów mogą aplikować osoby, które będą mogły związać swoje życie z Wojskami Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą składać wnioski w Wojskowych Komendach Uzupełnień do dnia 15 listopada 2017 r.

Członkowie ZS, którzy zdecydują się i zechcą składać wnioski do WKU celem podjęcia kształcenia zobowiązani są poinformować, o tym fakcie władze ZS poprzez swoich przełożonych. Przekazanie informacji do władz ZS należy uznać jako prawidłową postawę członka ZS.

Komendant Główny Związku Strzeleckiego
st. insp. ZS mgr inż. Roman BUREK