W dniach 11 stycznia – 2 kwietnia 2021 r., w ramach Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zorganizowano kurs oficerski, na który został powołany Inspektor ds. Orląt  Związku Strzeleckiego komp. ZS Wojciech Kozak. Został on przydzielony do  3 plutonu 34 kompanii szkolnej o specjalności Rozpoznanie i walka elektroniczna.

Po zaliczeniu obowiązkowych rygorów dydaktycznych, w tym szkolenia poligonowego w Biedrusku, podchorążowie przystąpili w dniach 29 marca –  1 kwietnia do egzaminu oficerskiego, który składał się z egzaminów z Teorii i Praktyki Strzelań, Regulaminu Ogólnego SZ, Wiedzy Humanistycznej, Wiedzy Taktycznej oraz praktyki dowodzenia plutonem z zakresu  musztry i ceremoniału wojskowego.

Kolejnym krokiem po upływie odpowiedniego czasu na przesłanie dokumentacji do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie i Sztabu Generalnego będzie uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski.