W dniach 8-21 lutego odbył się „Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego i Bojowego” zorganizowany przez firmę „Grategia sp. z.o.o.” we współpracy ze Związkiem Strzeleckim Oddział Częstochowa. Najważniejszym wydarzeniem szkoleniowym był zjazd egzaminacyjny wszystkich kursantów.

19 lutego odbyło się zakwaterowanie uczestników oraz szkolenia z zakresu bronioznawstwa (P-83, kbkAKMS) oraz postawy strzeleckiej stojącej z bronią krótką. Omówiono i przeprowadzono także trening bezstrzałowy typu „wall drill” (ściana). Na koniec dnia kursanci zostali poddani egzaminowi teoretycznemu z zakresu historii strzelectwa, budowy broni i amunicji, przepisów strzelectwa sportowego.

20 lutego już o 6:30 rano odbył się pierwszy wykład dotyczący zasad bezpieczeństwa na strzelnicy. Udzielono wszelkich instruktaży, a także przeszkolono uczestników z zakresu pierwszej pomocy. Kilka minut po godzinie 8 wszyscy kursanci znajdowali się już na strzelnicy. Na 25 metrowej osi doskonalono umiejętności strzeleckie oraz metodykę prowadzenia zajęć z karabinka bocznego zapłonu (5,6 mm TOZ-18), pistoletu bocznego zapłonu (5,6 Margolin) oraz pistoletu centralnego zapłonu (9 mm P-83 Wanad). Odbyło się także kwalifikacyjne strzelanie na Odznakę Strzelecką Związku Strzeleckiego (w konkurencji pistolet centralnego zapłonu). Po zakończeniu zajęć na strzelnicy kursanci zostali zapoznani z metodyką pracy instruktora strzelectwa na przykładzie strzelnicy pneumatycznej w Gimnazjum nr 19 w Częstochowie. Szkolni instruktorzy zaprezentowali budowę szkolnej strzelnicy, a także opowiedzieli i pokazali, w jaki sposób pracują z młodzieżą. Następnie wszyscy kursanci przeprowadzili kolejno po sobie zajęcia metodyczne z szeroko pojętego zakresu treningu strzeleckiego, bezstrzałowego, rozgrzewki itd. Kolejne zajęcia kursowe dotyczyły już strzelectwa bojowego – metodyka prowadzenia zajęć dobywania broni krótkiej z różnego rodzaju kabur, ładowanie i zmiana magazynka, poruszani się i bezpiecznej obsługi pistoletu podczas strzelań dynamicznych. Pracowity dzień zakończył kolejny egzamin pisemny, tym razem z zakresu bronioznawstwa. Kadra kursu oprócz sprawdzenia egzaminów pisemnych oceniła także konspekty zajęć metodycznych przygotowane przez kursantów.

21 lutego był ostatnim dniem kursu, a także egzaminem praktycznym w zakresie strzelectwa bojowego. Bojowe strzelanie ze zmianą postawy i magazynka przeprowadzono między innymi z pistoletu centralnego zapłonu (9 mm P-83 Wanad). Zorganizowano również drugą część kwalifikacyjnego strzelania na Odznakę Strzelecką Związku Strzeleckiego w konkurencji pistolet centralnego zapłonu. Spośród uczestników szkolenia normę na Brązową Odznakę Strzelecką uzyskali oraz spełnili wymagania określone w regulaminie: pchor. ZS Lech MARCZAK oraz st. sierż. ZS Marcin KARALUS – gratulujemy!

Na koniec odbył się apel końcowy z udziałem Komendanta Głównego st. insp. ZS Romana BURKA oraz prezesa spółki „Grategia” por. rez. dr. Leszka SYKULSKIEGO, który wręczył uczestnikom certyfikaty ukończenia kursu. Prezes „Grategii” jest równocześnie Szefem Wydziału Szkolenia ZS i zapowiedział organizację kolejnego kursu, tym razem „Instruktora Survivalu”, który ma się odbyć w kwietniu (wstępnie 9-10 kwietnia). Zapisy już teraz można kierować na adres mailowy: leszek.sykulski@yahoo.com. Liczba miejsc ograniczona (30 miejsc)!

Serdecznie dziękujemy wszystkim 18 uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczyli egzaminy oraz zapraszamy na kolejne kursy i szkolenia.

 komp. ZS Adam DŁUŻNIAK

Źródło zdjęć: własne