Związek Strzelecki Oddział Łódź zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „W KAMIENIU I W SPIŻU – PAMIĘCI WIELKIEGO MARSZAŁKA (Miejsca upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego)”

Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
Partnerzy konkursu: Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Związek Strzelecki Oddział Łódź.

Celem konkursu są:

  1. Pogłębianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.
  2. Poszukiwanie i utrwalenie na fotografiach wszelkich przejawów upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w formie pomników, popiersi, tablic, epitafiów itp.
  3. Rozwijanie zainteresowań historycznych i fotograficznych.
  4. Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni fotograficznej.
  5. Publiczne zaprezentowanie prac, konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu oraz wymiana doświadczeń w trakcie spotkania pokonkursowego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową na adres:
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
z dopiskiem: „W KAMIENIU I W SPIŻU – PAMIĘCI WIELKIEGO MARSZAŁKA”.

[DOC] – Karta zgłoszeniowa do konkursu

[PDF] – Karta zgłoszeniowa do konkursu

[PDF] – Regulamin konkursu