W dniu 5 grudnia 2022 roku w Szydłowcu odbyła się zaplanowana konferencja w sprawie wydania pierwszego po II wojnie światowej poradnika pn. „Instrukcja pracy orląt”.  Instrukcja Pracy Orląt została wydana dzięki wsparciu finansowemu gmin z powiatu szydłowieckiego: Miasta Szydłowiec gmin: Jastrząb, Mirów i Chlewiska. Na konferencję zostali zaproszeni samorządowcy z najbliższych powiatów i gmin oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele pedagodzy.

Z wielką dumą i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce pierwsze po wojnie wydanie poradnika pt. „Instrukcja pracy Orląt Związku Strzeleckiego”.

Publikacja powstała z potrzeby zestawienia wymogów stawianych kandydatom na Orlęta w wieku 10−16 lat, przybliżenia idei i zakresu działań organizacji oraz podstawowych zasad pracy, w tym metodyki szkolenia kadry instruktorskiej na podstawie aktualnych przepisów prawa, jak również treści tymczasowej instrukcji z 1934 roku oraz jej kontynuacji z roku 1939.

Przygotowując poradnik poświęciliśmy mnóstwo własnego czasu i materiałów. Uznaliśmy, że warto będzie przedstawiać jego zarys i treści dla zainteresowanych. Instrukcja Pracy Orląt została opracowana przez członków Związku Strzeleckiego: Romana Burka, Adama Dłużniaka, Wojciecha Kozaka, Marka Tomczyka,
Andrzeja Górskiego.

Konferencję poprowadził Komendant Główny ZS Roman Burek, a uzupełnili Wojciech Kozak Szef Wydziału Orląt, Andrzej Górski Komendant Oddziału ZS Szydłowiec oraz Mariusz Matla żołnierz i ratownik medyczny. Po konferencji odbyła się dyskusja oraz poczęstunek.

Dodatkowym atutem konferencji była wystawa tematyczna pn. „Honor i Duma”, prezentowana w 2021 roku w Sejmie RP. Wystawa składa się z 11 tablic przedstawiająca historię Związku Strzeleckiego, repliki munduru Leopolda Lisa Kuli-patrona orląt oraz dokumentów historycznych. Wystawę przedstawił płk rez. WP Waldemar Baranowski.

Orlęta Związku Strzeleckiego są powszechnym ruchem dzieci i młodzieży rozwijającym się dynamicznie na terenie miast i wsi, który krystalizuje swą strukturę, zakres i metodę pracy. Jest ruchem czysto polskim, bez żadnych obcych wpływów i naleciałości. Kształtuje się na podłożu polskich wartości narodowych i polskich ideałów wychowawczych.

Rys historyczny Orląt Związku Strzeleckiego.
Nazwa „Orlęta” nawiązuje do Orląt Lwowskich – najmłodszych obrońców Lwowa, walczących z Ukraińcami w listopadzie 1918 r., oraz do godła Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Orląt nosił formalną nazwę Orlę. Do nowo utworzonej organizacji należeć ucząca się oraz pozaszkolna młodzież męska i żeńska, początkowo od 14. do 16. roku życia, zaś po wprowadzeniu Instrukcji z 1939 r., zgodnie z wcześniejszą praktyką, wiek wstąpienia do Orląt obniżono do 11. roku życia.

Rys historyczny instrukcji.
Prace nad ostateczną wersją instrukcji zakończono 27 maja 1939 r. wydaniem „Instrukcji pracy Orląt”. Orlęta otrzymały własne przyrzeczenie i prawo, które zobowiązywało do świadczenia o miłości do ojczyzny i pragnienia służenia jej na miarę swoich sił i obowiązków, dbania o honor i dobre imię Orląt, bycia dobrym synem i kolegą, pokonywania trudności, odwagi w czynie i słowie, pogardy dla kłamstwa oraz pragnieniu bycia pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem. Patronem Orląt został płk Leopold Lis-Kula.

Głównym celem organizacji było przygotowanie młodzieży do twórczej pracy w państwie polskim, a Orlęta uznawano za nadzieję i przyszłość Związku Strzeleckiego. Z nich powinny wyrosnąć kadry ideowych, przeszkolonych wojskowo, zdrowych fizycznie pełnowartościowych obywateli i żołnierzy.

Związek Strzelecki jest patriotycznym i proobronnym stowarzyszeniem dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtującym w społeczeństwie w sposób zorganizowany i świadomy, poczucie służby i odpowiedzialności za los Polski, wyrabianiem umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole i sprawności fizycznej oraz męstwa, odwagi i wytrwałości. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Organizacją non profit działającą w granicach polskiego prawa oraz zatwierdzonym przez Sąd Statucie. Nadrzędną wartością stowarzyszenia jest działalność dla pomnożenia wszystkich sił narodowych, przez urabianie karności, dzielności moralnej i fizycznej swoich członków, wzmocnienie ducha obywatelskiego społeczeństwa polskiego pod względem wojskowym bez zajmowania się sprawami politycznymi.

Roman Burek Komendant Główny ZS