O przyszłości i roli klas mundurowych

   4 lutego 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbyła się konferencja naukowa pn. „Klasy wojskowe w aspekcie obrony terytorialnej kraju” pod patronatem honorowym Ministerstwa Obrony Narodowej i wsparciu Żandarmerii Wojskowej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

   Wykłady zainaugurowała wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Referat tematyczny „Wojska Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych RP” w imieniu dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesława Kukuły wygłosił płk Konrad Korpowski. O klasach mundurowych i ich roli w służbie w jednostkach wojskowych opowiedział płk Tomasz Szoplik z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Wątek organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa omówił druh Tomasz Stańko prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie (odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ), zaś  st. insp. Roman Burek przedstawił temat współpracy Związku Strzeleckiego  z klasami wojskowymi.

  Gości konferencji powitała dyrektor szkoły Maria Łopuska. A byli to: komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim płk dr Robert Pawlicki, dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Piotr Iwaszko, zastępca komendanta OSŻW w Mińsku Mazowieckim ppłk Sławomir Niemirka, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Praga ppłk mgr inż. Robert Putrzyński, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie mjr mgr inż. Robert Dymerski, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie nadkom. Mariusz Pawlak, komendant Komisariatu Policji w Jadowie podinsp. Michał Krasnodębski, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski,  asystent posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego Janusz Tomasz Czarnogórski, asystent senatora na Sejm RP prof. dr. Jana Żaryna Robert Szydlik, Arkadiusz Miksa z II Regionalnej Bazy Logistycznej Warszawa Rembertów, wójt gminy Jadów Dariusz Kokoszka, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie Wiesław Tylus, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie Marek Marsicki, Grzegorz Krauze – Mistrz Sztuk Walki, szkoleniowiec wydziału antyterrorystycznego (obecnie „GROM”), prezes Zarządu Europejskiego Biura Ochrony Julian Fedorowicz, prezes BOAT Dariusz Bielski, dyrektor Cenzin Krzysztof  Kosewski, doradca BOAT Wojciech Górski, publicysta „Gazety Polskiej” Adrian Stankowski, były szef wyszkolenia BOR Mirosław Plata, radna powiatowa Magdalena Suchenek,  Andrzej Domański z Ligi Obrony Kraju Oddział w Wołominie, radny m. st. Warszawy i były mieszkaniec Urli Cezary Jurkiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach Aniela Dobosiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie Halina Filemonowicz, dyrektorzy szkół, w których funkcjonują klasy mundurowe.

   W programie konferencji, prowadzonej przez nauczycieli liceum Agnieszki Tymoszuk i Mariusza Kozaczuka znalazła się także krótka historia szkoły w formie filmu, opracowana przez nauczycielkę Anetę Harasim oraz pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowanych pod okiem Zdzisława Patrzałka. Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego, a także, na zakończenie słodkiego poczęstunku i grochówki.

Sponsorami wydarzenia byli Mirosław Laska i Piotr Piotrowski.

Dodatkowe informacje:

Obóz szkoleniowy Bemowo 2016

współpraca ZS i LO Urle

Współpraca ZS LO Strzegom

ZS Częstochowa i klasy mundurowe

ZS Oddz. Bydgoszcz LO Szubin