Komunikat nr 1/II/2021

Związek Strzelecki jest stowarzyszeniem niezależnym od polityki.

Nasze stowarzyszenie odcina się od wspierania WOŚP, w tym zbiórek publicznych organizowanych przez „Orkiestrę”.

W związku z uprawianiem polityki przez Pana Owsiaka, wielkich nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych, kończonych licznymi wyrokami Sądów, nasze stowarzyszenie nie będzie brało udziału w zbiórkach na rzecz WOŚP.

Informuję ponadto, że do Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego nie wpłynęło żadne zaproszenie celem wspierania lub dokonywania zbiórek WOŚP przez naszych członków. Osoby należące do Związku Strzeleckiego, mogą brać udział w zbiórkach WOŚP jedynie jako osoby prywatne, bez umundurowania strzeleckiego.

Wszelkie próby udziału członków Związku Strzeleckiego w umundurowaniu strzeleckim uznaje się za nielegalne.

 

Roman BUREK-Komendant Główny ZS