Komendant LIV Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Dionizy Krawczyński wydał Komunikat nr 1, w którym pisze:

pamiętajcie, hasło: Bez 6 sierpnia 1914 r. nie byłoby 11 listopada 1918 r. obowiązuje nadal. Korzystając z okazji podaję też kilka informacji dotyczących tegorocznego Marszu:

SZTANDAR

Zgodnie z zapowiedzią trwają prace przygotowawcze nad wykonaniem nowego sztandaru Marszu. Pomimo kłopotów mamy nadzieję, że zadanie uda się zrealizować w tym roku i podczas uroczystości w katedrze na Wawelu sztandar zostanie poświęcony.

ORGANIZACJA

 1. Tegoroczne uroczystości odbędą się w Krakowie w dniach 4-5 sierpnia. W tych dniach gwarantujemy noclegi. NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW W DNIU 3 SIERPNIA – TEGO DNIA STARTUJE W KRAKOWIE Tour de Pologne
 2. Główne uroczystości krakowskie odbędą się  w dniach 4 i 5 sierpnia. Harmonogram w późniejszym czasie.
 3. Ze względów organizacyjnych przyjęliśmy, że w tegorocznej Kadrówce weźmie udział nie więcej niż 400 osób ale uczestnicy zgłaszający się na dotychczasowych zasadach zostaną podzieleni tylko na trzy plutony. Rekrutacja uczestników przydzielonych do jednego z plutonów zostanie przeprowadzona w inny sposób. WIĘCEJ O NOWYCH ZASADACH ORGANIZACYJNYCH W NASTĘPNYM KOMUNIKACIE.
 4. Ze względu na zapowiadaną ilość uczestników zapowiadam, że pierwszeństwo w noclegach w budynkach mają osoby starsze. Pozostałe osoby śpią w namiotach.
 5. Harmonogram marszu zostanie podany w następnym komunikacie, ale nie przewidujemy dwóch noclegów nad Nidą.
 6. Ograniczając biurokrację utrzymujemy tylko jedną kartę zgłoszeniową w miejsce dotychczasowych dwóch.
 7. Kartę zgłoszeniową należy przesłać jedynie w wersji papierowej (odchodzimy od dwóch wersji tj. papierowej i elektronicznej)
 8. Stroną internetową na której dostępne są wszelkie materiały, karty zgłoszeniowe, oświadczenia rodziców, tabela rozmiarów koszulek,  jest strona Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”: WWW.jodla.org
 9. Wszelkie pytania do Komendanta w formie elektronicznej proszę kierować na adres: prezes@jodla.org

FINANSE

 1. Udaje nam się utrzymać koszt Marszu na ubiegłorocznym poziomie:

– uczestnicy przydzieleni do plutonów pieszych: odpłatność 250 zł. Opłata obejmuje: wyżywienie, transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie i inne wynikające z potrzeb.

– uczestnicy przydzieleni do patrolu kawaleryjskiego i służb taborowych kawalerii: odpłatność 30 zł. Opłata obejmuje jedynie koszt ubezpieczenia, koszulek i pamiątek marszowych. Pododdział wyżywienie i transport zapewnia we własnym zakresie.

 1. Odchodzimy od podawania w kartach zgłoszeń rozmiaru koszulki. Zamawiamy je o wiele wcześniej, a większość deklaracji otrzymujemy już po naznaczonym terminie. Koszulki  na ilość i rozmiary wynikające z doświadczeń ubiegłych lat zamówimy „w ciemno”.
 2. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Dionizy Krawczyński Komendant Marszu Szlakiem „Kadrówki”, Występy 20, 29-105 Krasocin
 3. Opłatę należy przelać na konto bankowe: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”, Występy 20, 29-105 Krasocin. Numer konta: 86 2030 0045 1110 0000 0251 5610. Proszę o podanie nazwiska i imienia osoby której dotyczy wpłata.

 

Roman Burek