W dniu 12 marca odbyło się kolejne szkolenie kandydatów i strzelców nakielskiego oddziału. Tym razem na terenie nakielskiej „Przystani”, przeprowadzono szkolenia z musztry oraz szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzone przez strzelca ZS Eryka Wypycha.

Po tym etapie zajęć szkoleniowych odbyło się uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie czterech kandydatów, które złożyli: Dominik Cybulski, Patryk Pazderski, Juliusz Wiland i Mateusz Kulesza. Przyrzeczenie przyjął Komendant Oddziału st. sierżant ZS Sławomir Polaków, a ceremonię prowadził sierżant ZS Zbigniew Józefiak.

Uroczystość obserwowały rodziny nowo zaprzysiężonych.

Po przyrzeczeniu odbyła się dalsza część szkolenia, a mianowicie prezentacja sylwetki Józefa Piłsudskiego w kontekście zbliżającej się rocznicy uroczystości imieninowych 19 marca oraz rocznicy mianowania go Pierwszym Marszałkiem Polski w dniu 19 marca 1920 r. Prezentację przygotował i poprowadził st. strzelec ZS Adam Dziewałtowski.

Szkolenia z 12 marca były kontynuacją realizacji programu nauczania Ministerstwa Obrony Narodowej ustalonego dla organizacji pozarządowych i klas mundurowych.

 artykuł i zdjęcia st. sierż. ZS Sławomir Polaków