W sobotę 14 września odbył się II wyścig niepodległości. Organizatorami były szydłowieckie organizacje, a honorowy start zapewnił Komendant Główny Związku strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek, który szablą dał znak do rozpoczęcia wyścigu. Tegoroczny wyścig miał w swoim programie dwie trasy pierwszą (krótszą) 60 km i dłuższą dla tzw. zawodową 100 km. W wyścigu wzięło nieco ponad 90 uczestników w różnym wieku, a wszystko po to by upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości i kontynuować tradycję patriotyczną. II wyścig niepodległości należy uznać za udaną inicjatywę pod względem organizacyjnym i celowym.

 

Zdjęcia Roman Burek, www.rowerowyszydlowiec.pl

Artykuł Roman Burek