W dniu 06.11.2016.r strzelcy z Oddziału Radom brali udział w szkoleniu na 42 bazie lotniczej w Radomiu, obejmującym teorię topografii, określania kierunków, odnajdywania punktów na mapie, posługiwanie się kompasem. Szkolenie obejmowało również doskonalenie umiejętności okopywania i maskowania swojego stanowiska ogniowego. Szkolenie zakończyło się pokazem filmu na temat praw wojny i właściwego postępowania żołnierza.

starszy strzelec Damian Znamiec