Nowo mianowani dowódcy brygad Obrony Terytorialnej zameldowali zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Janowi Śliwce objęcie obowiązków służbowych.
12 sierpnia br. w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych zastępca dowódcy generał Jan Śliwka przyjął meldunki od nowo wyznaczonych dowódców brygad OT dotyczące objęcia przez nich obowiązków. Płk Sławomir Kocanowski został dowódcą 1. Podlaskiej Brygady OT, płk Tadeusz Nastarowicz objął dowodzenie 2. Lubelską Brygadą OT, natomiast płk Arkadiusz Mikołajczyk dowodzi 3. Podkarpacką Brygada OT.

W uroczystości uczestniczył dyrektor Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON dr Grzegorz Kwaśniak.

Zgodnie z koncepcją sformowania Obrony Terytorialnej pierwsze trzy brygady mają powstać w rejonach Rzeszowa, Białegostoku i właśnie Lublina. Przed końcem 2017 roku mają powstać kolejne trzy jednostki, w tym dwie w województwie mazowieckim i jedna w rejonie Olsztyna.

Następnie, w 2018 roku utworzone mają zostać brygady w rejonie Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Krakowa i Łodzi, a w 2019 – jedna na terenie województwa śląskiego, a pozostałe – w rejonach. Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. Proces budowy systemu OT ma się zakończyć do 2021 roku, w jego efekcie w każdym województwie ma się znajdować jedna brygada (dwie w mazowieckim), a łącznie na terenie kraju będzie 17 takich jednostek.

DGRSZ/MR

http://www.defence24.pl/428166,dowodcy-brygad-ot-objeli-stanowiska