23 czerwca 2018 r. na strzelnicy w Wąwolnicy odbyły się Centralne Zawody Strzeleckie Związku Strzeleckiego.

Zawody na trzy klasy Odznaki Strzeleckiej przeprowadzono na torze 100 metrowym z użyciem karabinu centralnego zapłonu kbk AK-47 zgodnie z wymogami jakie stanowi Regulamin na Odznakę Strzelecką Związku Strzeleckiego.

Nadanie Odznak Strzeleckich.

Na podstawie wniosku oraz protokołów strzelania kwalifikacyjnego z dnia 23 czerwca 2019 r., przyznaję Odznaki Strzeleckie.

Odznakę złotą – klasy I wraz z Legitymacją i numerem dla:

starszy kompanijny ZS Lech MARCZAK numer 3,

starszy sierżant ZS Mateusz WAŁĘKA numer 4.

Odznakę srebrną – klasy II wraz z Legitymacją i numerem dla:

sekcyjny ZS Olga KUBIATOWSKA numer 11,

sierżant ZS Wojciech SZYNKORA numer 12,

podchorąży ZS Rafał BOCIĄG numer 13.

Odznakę brązową – klasy III wraz z Legitymacją i numerem dla:

kandydat Rafał BEREZIK numer 63,

starsze orle Orle ZS Wiktor GWOŹDZIEWICZ numer 64,

strzelec ZS Maciej MIODOŃSKI numer 65,

patrolowy Orle ZS Kacper SOŁDYK numer 66,

strzelec ZS Jan SAMBORSKI numer 67,

starsze orle Orle ZS Mikołaj ZACNY numer 68,

strzelec ZS Adrian KOWALIK numer 69,

strzelec Jakub MAGIERA numer 70.

GRATULUJĘ – Zdobywcom Odznaki Strzeleckiej, termin i miejsce wręczenia odznak i legitymacji zostanie uzgodniony.

To bardzo cieszy, że podczas zawodów strzeleckich kandydaci, orlęta i strzelcy uzyskali odpowiednie normy i kwalifikacje – jak widać nie jest łatwo.

Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym i zachęcam wszystkie chętne osoby do zdobywania odznaki.

 

Roman Burek