APEL PAMIĘCI

z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

MIESZKAŃCY …………………………………………………. !

(podać nazwę miejscowości lub regionu)

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO! RODACY!

Stajemy dziś do apelu na …………………………………………………………………, aby w rocznicę

(podać miejsce odczytania apelu)

uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów.

Wołam najwierniejszych synów Narodu Polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą Ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam twórców Konstytucji Trzeciego Maja: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Sołtyka oraz Scipione Piattoli – sekretarza króla i Jej redaktora.

Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję.

Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania Ojczyzny.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji Trzeciego Maja.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji Trzeciego Maja i wcielali w życie jej przesłanie.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was zwracam się potomni! Niech twórcy Konstytucji Trzeciego Maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości – wolność i demokracja, zapadną w nasze serca.

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

Roman Burek

 

(https://dzieje.pl/galerie/obrazy-jana-matejki)