Obrońcom Polski, którzy byli – wieczna chwała i pamięć. Dziękujemy za obronę dopiero co odzyskanej Ojczyzny w 1920 roku.
Obrońcom, którzy służą dziś, przekazujemy życzenia sukcesów w służbie i żeby ich umiejętności nie musiały zostać okupione daniną krwi, tak jak 99. lat temu w bitwach wojny polsko-bolszewickiej oraz żebyśmy mogli cieszyć się pokojem, na którego straży stoją.

Źr. zdjęcia: https://archiwum.rp.pl/artykul/866493-Na-trakcie-I-Rzeczypospolitej.html