12 maja w dniu dzisiejszym 85. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

85 lat temu 12 maja 1935 roku w Belwederze o godzinie 20 minut 45 zmarł Marszałek Józef Piłsudski, wskrzesiciel Polski i budowniczy jej potęgi.

Nasz Wódz, wielki patriota Polski, bojownik o niepodległość i wolność narodu w czasie zaborów, Komendant Związku Strzeleckiego, twórca Legionów, Pierwszy Naczelnik Wyzwolonej Polski, zwycięski Wódz w wojnie bolszewickiej. Generalny Inspektor sił zbrojnych i Minister Spraw Wojskowych, Premier Rządu.

Urodzony 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na ziemi wileńskiej.

Polska nigdy o Tobie nie zapomni ukochany Komendancie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA