XXXI Marsz Radom-Laski

Marszu ma na celu uczczenie i upamiętnienie czynu Legionowego oraz żołnierzy polskich, którzy w 1914 roku poszli budzić społeczeństwo polskie do niepodległości.

XXXI Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski, w tym roku został zorganizowany po raz pierwszy jako trzy (3) dniowy. Obchodziliśmy 108. rocznicę Bitwy pod Laskami – Anielinem, która miała miejsce 22-26 października 1914 roku.

W maszu uczestniczyło 69 strzelców członków Związku Strzeleckiego, 12 członków Związku Piłsudczyków Radom, 24 orląt oraz 30 przybyłych gości i osób honorowych.

Polową mszę św. odprawił ks. Michał Faryna z dekanatu szydłowieckiego wraz z diakonem Tomaszem Walasikiem. Ks. Michał w swoim kazaniu zwrócił uwagę na silne kształtowanie postawy chrześcijańskiej przez żołnierzy polskich, którzy swym poświęceniem i ofiarą krwi własnej w Bitwie pod Laskami i Anielinem 1914 roku dali przykład najwyższego bohaterstwa i męstwa.

Konkurs Historyczny:

Podczas Marszu w Szkole Podstawowej w Laskach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeprowadzono konkurs historyczny, w którym przyznano 7 nagród. Wysoki poziom konkurs historycznego w formie testu (przygotowano 20 pytań) z dwiema, trzema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych oraz uczestników Marszu. Ufundowano i wręczono nagrody.

Prelekcja historyczna:

Prelekcję w dniu 21 października podczas otwarcia Wystawy wygłosił dr Tomasz Szczepański kustosz Muzeum Katyńskiego w Warszawie oraz Dariusz Sońta prezes Związku Piłsudczyków Radom.

Prelekcję historyczną w dniach 22-23 października w Radomiu i Pionkach nt. działań wojennych z okresu wielkiej wojny wygłosił Prezes Związku Piłsudczyków Radom Dariusz Sońta.

Apel Poległych: Apel Poległych wykonał st. komp. ZS Wojciech KOZAK z Częstochowy z kompania honorową członków Związku Strzeleckiego przy licznie zgromadzonej ponad (100) osób głównie lokalnej społeczności.

W marszu w dniu 22 października wzięli udział członkowie Związku Piłsudczyków Radom, członkowie – strzelcy i orlęta Związku Strzeleckiego z Oddziałów: Szydłowiec, Staszów, Kielce, Lublin, Częstochowa, Puławy, Kraków, Strzegom, Wrocław oraz Radom.

 

Centralne zawody w strzelaniu, strzelnica „Świt” w Starachowicach.

W zawodach w strzelaniu na odznakę strzelecką wzięło udział 47 uczestników marszu. Postanowiono przyznać nagrody siedmiu uczestnikom.

Na podstawie protokołu strzelania nr 1 z dnia 22 października Strzelnica „Świt” w Starachowicach konkurencja karabinek bocznego zapłonu kal. 5,56 mm (3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych).

Wyniki zawodów:

I miejsce – Patrycja Krzysztofik O/Szydłowiec 86 pkt

II miejsce – Agnieszka Stobiecka O/Częstochowa 80 pkt

III miejsce –  Kornel Rejczak O/Szydłowiec 78 pkt

IV miejsce Tymon Sobutka O/Szydłowiec 77 pkt

V miejsce Dawid Jaromin O/Szydłowiec 76 pkt

VI miejsce Ana Bernal Staśkiewicz O/Strzegom 76 pkt

VII miejsce Marta Bąk O/Kielce 76 pkt.

 

Wyniki konkursu historycznego o tematyce legionowej.

W dniu 23 października w Szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach przeprowadzono konkurs historyczny, w którym udział wzięło 11 osób.

Komisja Historyczna w składzie:

Wojciech Kozak – Przewodniczący Komisji Historycznej Marszu,

Robert Draganek – Zastępca,

Krzysztof Bińkowski – Sekretarz,

Wyniki konkursu:

I miejsce – Oliwia Stobecka O/Częstochowa

II miejsce – Oliwia Lisiecka O/Częstochowa

III miejsce – Piotr Korytnicki O/Staszów

IV miejsce – Julia Grajda O/Kielce

V miejsce – Tomasz Szafrański O Staszów

VI miejsce – Tymon Sobutka O/Szydłowiec

VII miejsce – Marta Bąk O/Kielce.

Wyróżnienia:

Za wzorowe pełnienie obowiązków i pomoc w przeprowadzeniu Marszu, niżej wymienieni zostali wyróżnieni dyplomem:

Wojciech Kozak, Mateusz Wałęka, Rafał Bociąg Grzegorz Chrzan, Piotr Korytnicki, Tomasz Szafrański.

Sponsorzy marszu:

Związek Piłsudczyków Radom, branża: stowarzyszenie.

Gmina Miasta Pionki, branża: samorządowa.

Gmina Pionki, branża: samorządowa.

Gmina Jedlnia-Letnisko, branża: samorządowa.

PSP w Laskach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, branża: edukacja.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu Nadleśnictwo Zwoleń, branża drzewna.

ENEA branża gospodarcza.

Fabryka Broni Łucznik w Radomiu, branża Polska Grupa Zbrojeniowa.

Komendant Marszu Roman Burek wręczył wieloletniemu Komendantowi Marszu Leszkowi Marcinkiewiczowi Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wręczył nadane odznaki honorowe, Odznaka Zasługi Związku Strzeleckiego srebrne i brązowe dla kilku członków ZS po raz pierwszy przyznane w tym roku. Piętnastu uczestników zawodów strzeleckich otrzymało odznakę brązową za strzelanie oraz była też jedna złota.

Wszystkim uczestnikom, sponsorom i darczyńcom Marszu serdecznie dziękujemy.

Słów kilka od uczestników marszu:

Niezwykle wartościowym jest fakt, iż w Marszu bierze udział szerokie grono młodych ludzi, od których zależy i zależeć będzie przyszłość Rzeczypospolitej. Związek Strzelecki pokazuje, iż stanowił, stanowi i będzie stanowić kuźnię charakterów, postaw patriotycznych i proobronnych, w którym znajomość historii jest podstawą do patrzenia w przyszłość. Świadomość przeszłości oraz obserwacja bieżącej rzeczywistości skłania dorosłych oraz młodzież do szkoleń proobronnych wg najnowocześniejszych wzorów. Obowiązkiem Organizacji jest zapewnienie doskonale wytrenowanej i umotywowanej kadry, która będzie podstawą do rozwinięcia Sił Zbrojnych w razie konieczność.  Marsz był wspaniałą okazją, aby wraz z kolegami i koleżankami z innych oddziałów przedyskutować zakres i formy szkoleń taktycznych realizowanych w Organizacji.  Nie do przecenienia jest możliwość współpracy z wojskiem w tej dziedzinie, co między innymi w naszym Oddziale mam miejsce. Ważnym elementem kadry jest pozyskiwanie finansów takim przykładem jest ENEA. Sam konkurs strzelecki na odznakę był jednym z lepiej przygotowanych elementów marszu, zwłaszcza wśród rekrutów, którzy dopiero przechodzą swoje pierwsze strzelania. Dodatkowych atutem była oczywiście prezentacji aktualnej broni strzeleckiej fabryki broni „Łucznik”.  Z perspektywy wychowania obywatelskiego Marsz, a przede wszystkim aktywna przynależność do Związku Strzeleckiego jest kolejnym ważnym elementem kształtującym świadomość Polaków.   Z pewnością będę uczestniczył w marszu kolejnych latach, bo po prostu warto.

Związek Strzelecki organizując marsz wykonuje wiele zadań tj. zawody w strzelaniu na odznakę strzelecką, konkurs historyczny, polową mszę świętą, marsz na orientację lub zawody sportowe oraz organizuje obchody rocznicy Bitwy pod Laskami i Anielinem oraz upamiętnia na trasie marszu miejsca pamięci związane z walką narodu polskiego. Marsz edukuje wszechstronnie młodych ludzi, jest przedsięwzięciem cyklicznym organizowanym o  zasięgu ogólnopolskim,  skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, harcerzy, żołnierzy, strzelców i orląt, którym znane są symbole i wartości patriotyczne, narodowe i chrześcijańskie.

Komendant Marszu
Roman BUREK

Zdjęcia własne, ks. Niemirski, Radio Plus Radom i Arkadiusz Molenda

Partner


https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie