Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. WDZIĘCZNI BOHATEROM –ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ.

Związek Strzelecki podjął inicjatywę wyremontowania miejsc pamięci narodowej  z okresu II wojny światowej. Na wspólnych roboczych spotkaniach w dniach 22 i 24 lutego z przedstawicielami Gminy Szydłowiec, Gminy Orońsko, Nadleśnictwa Skarżysko i ŚZŻ AK koło w Szydłowcu postanowiono opracować wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami i złożyć do Ministra Obrony Narodowej celem uzyskania wsparcia finansowego. Objęte wnioskiem miejsca pamięci narodowej w Ciepłej Gmina Orońsko oraz pomnik poległych z okresu Akcji Burza tzw. Bitwy pod Ciechostowicami 27.08.1944 roku,

współrzędne geograficzne:

DMS: 51º 11′ 17.002″ N 20º 47′ 30.998″ E
https://www.wspolrzedne.pl/?szer=51.188056&dlug=20.791944&zoom=6

Czasu jest niewiele. Termin na złożenie wniosku upływa 15 marca.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2022/WD/DEKiD zapewnia kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł.

Zdjęcia Roman Burek