W 1910 roku we Lwowie władze austriackie zarejestrowały Związek Strzelecki. Celem utworzenia organizacji stricte sportowej jaką pełnił w początkowej fazie, było przygotowanie kadr dla przyszłego powstania przeciwko zaborcom. Związek Strzelecki to organizacja paramilitarna, której początki sięgają 1908 roku. Jego oficjalnym celem miało być pielęgnowanie ćwiczeń sportowych i gimnastycznych i wyrabianie za pomocą nich w członkach ducha męskości, karności i łączności. Rejestracja organizacji odbyła się w oparciu o austriacką ustawę o stowarzyszeniach z 1867 r. oraz reskrypt Ministerstwa Obrony Krajowej z 7 maja 1909 r. zawierający „Postanowienia o popieraniu strzelectwa dobrowolnego”. W istocie Związek Strzelecki był indokrynacją konspiracyjnego Związku Walki Czynnej z 1908 r., zgodnie z intencją Józefa Piłsudskiego, miał przygotować kadry strzeleckie przyszłej armii polskiej. Pierwszym prezesem Związku Strzeleckiego we Lwowie został Władysław Sikorski. Nazwa nawiązywać miała do oddziałów strzeleckich z okresu Powstania Styczniowego.