Dzień 2

XIV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock

W szkole w Sadku 18 stycznia rozpoczęto dzień od apelu, a zaraz po nim przeprowadzono zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej. Na trasę marszu uczestnicy udali się bezpośrednio po śniadaniu.

Główne uroczystości miały miejsce przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim o godz. 12.00, gdzie zebrały się poczty sztandarowe gminy, szkół i strażaków, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, rad sołeckich oraz mieszkańcy gminy Skarżysko Kościelne. Uroczystość poprowadził Stanisław Czubak, Sołtys Kierza Niedźwiedziego. Uroczystość swoją obecnością uświetniała grupa rekonstrukcyjna Powstania Styczniowego pod przewodnictwem Jana Wąsowskiego oraz Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i 11 Pułk Ułanów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Pani Agata Wojtyszek, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Zuba, Radna Powiatu Skarżyskiego Pani Barbara Kocia, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Pan Jacek Bryzik, Sekretarz Gminy Skarżysko Kościelne Pani Monika Mączyńska, Przewodniczący Rady Gminy Skarżysko Kościelne Pan Andrzej Kwiatkowski, Radni Gminy Skarżysko Kościelne: Pani Brygida Lesiak, Pani Agata Rafalska, Pan Tomasz Winiarski, Pan Paweł Wiatr, Pan Janusz Sieczka, Pan Sebastian Pik, Wójt Gminy Jastrząb Pan Andrzej Bracha, Wójt Gminy Mirów Pan Artur Siwiorek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku st. bryg. Pan Marcin Machowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku mł. insp. Pan Piotr Piłatowski.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego, później odbyła się modlitwa, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz Grzegorz Jędrzejczyk. Po modlitwie odbył się Apel Pamięci, który poprowadził pchor. ZS Wojciech Kozak z Częstochowy wraz z pododdziałem honorowym składającym się z strzelców i orląt Związku Strzeleckiego. Przy Mogile przemówienia okolicznościowe wygłosili Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Zuba, odczytała list od Wojewody Andrzeja Bętkowskiego, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Pan Jacek Bryzik. Komendant Marszu podziękował za udział w obchodach i zaprosił wszystkich chętnych do udziału w dalszej części marszu na wspólny przemarsz do Zbijowa i Mirca. Następnie na mogile złożono kwiaty i zapalono znicze. Na koniec strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut armatni pod przewodnictwem pchor. ZS Wojciecha Kozaka, który pełnił dodatkowo funkcję dowódcy baterii:

KOMENDY DO SALWY ARMATNIEJ

BATERIA BACZNOŚĆ !

KU CHWALE ORĘŻA POLSKIEGO W 157 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO DO SALWY CHONOROWEJ TRZEMA OGNIA !

BATERIA ODBÓJ !

Na zakończenie uroczystości wszystkich gości i uczestników zaproszono na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Kierzanki” z Kierza Niedźwiedziego. Komendant Marszu dziękuje Sołtysowi Sołectwa Kierz Niedźwiedzi Panu Stanisławowi Czubakowi za sprawną organizację tej uroczystości.

 

W szkole podstawowej w Zbijowie Małym o godz. 13.00 rozpoczął się konkurs historyczny „Powstanie Styczniowe 1863/1864 (zakres, lata 1857-1866)”. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczestników marszu, podzielony na 3 grupy, w którym wzięło udział ponad 30 osób. Zwycięzcy poszczególnych grup.

I grupa .

  1. Miejsce: Maria Tyszczuk
  2. Miejsce: Filip Strzelec
  3. Miejsce: Anna Rokita i Filip Lejzak

II grupa.

  1. Miejsce: Dominika Gwóźdź
  2. Miejsce: Kacper Gulba
  3. Miejsce: Agata Turek

III grupa.

  1. Miejsce: Kacper Sadowski
  2. Katarzyna Wojtyra
  3. Natalia Woźniak.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym już po raz XIV gościł uczestników Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R., którego organizatorem był Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec, na czele z komendantem głównym ZS st. insp. Romanem Burkiem.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnej władzy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Mirów p. Artur Siwiorek, radny Zbijowa Małego p. Jacek Kiełbasa, sołtys Zbijowa Dużego p. Leszek Suwara i inni. Program artystyczny w wykonaniu zespołu Vivo, występ zespołu ludowego ze Zbijowa Małego.

 

W trakcie uroczystości ciekawym punktem, była możliwość obejrzenia wystawy Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego SZANIEC z Dąbrowy Górniczej oraz ciekawie prezentowała się Grupa Rekonstrukcji Historycznych z Warki w strojach powstańców styczniowych.

Tegoroczne spotkanie było dla społeczności szkolnej kolejną żywą lekcją historii i patriotyzmu. Była to ponadto okazja do uczczenia pamięci bohaterów, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.

Dziękujemy za występ zespołowi Vivo oraz zespołowi ludowemu ,,Stokrotki” ze Zbijowa Małego.

Komisja konkursu historycznego ogłosiła wyniki, wręczono nagrody i wyróżnienia, następnie podziękowano uczestnikom konkursu i marszu zapraszając wszystkich za rok.

Nagrody, książki, upominki i gadżety promocyjne od UdSKiOR, Powiat Starachowice, Powiat Radom oraz Związek Strzelecki.

18 stycznia 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mircu odbyła się uroczystość związana ze 157. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, otworzyła ją dyrektor szkoły Alicja Raczyńska, przybyłych zaś gości powitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, a byli wśród nich: ks. wikary mirzeckiej parafii Paweł Bańkowski, poseł Agata Wojtyszek, Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek z uczestnikami marszu, tj. strzelcami, orlętami, Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznego SZANIEC z Dąbrowy Górniczej oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Warki, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Bożena Wrona, radni powiatowi Ryszard Nowak i Dariusz Stachowicz oraz radni gminni: Anna Kawalec, Radosław Gralec,  Piotr Kruk, Mirosław Niewczas,  Marian Stompor, zastępca Wójta Gminy Mirzec Anna Piątek, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska, nauczyciele, strażacy, emeryci, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Warka” a także uczestnicy XIV Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.

Pierwszym punktem programu była akademia przygotowana przez młodzież mirzeckiej szkoły pod kierunkiem: Małgorzaty Strzelec, Anny Surdy-Pacek, Doroty Zagajnej oraz Małgorzaty i Piotra Spadłów. Scenografię przygotowała Anna Kawalec.

Po występie uczniów prelekcję zatytułowaną „Powstanie Styczniowe w Mircu i okolicy” wygłosił dr Krzysztof Gębura z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prelekcja połączona była z pokazem zabytkowej broni z czasów powstania. Niezwykłą kolekcję zaprezentował Grzegorz Bernaciak – twórca Regionalnego Muzeum Historii Oręża.

Po sporej porcji historii głos zabrał Komendant Roman Burek. Podziękował władzom gminy Mirzec oraz kierownictwu i nauczycielom szkoły za serdeczne przyjęcie uczestników Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Następnie Komendant Roman Burek, wójt Mirosław Seweryn i wicestarosta Dariusz Dąbrowski nagrodzili najlepszych uczestników zawodów strzeleckich zorganizowanych w czasie marszu.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował młodzieży za świetny występ i wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania obchodów. Na zakończenie głos zabrała poseł Agata Wojtyszek, wyrażając uznanie dla szkoły i władz gminy za podtrzymywanie pamięci o powstaniu.

Uroczystość podsumowała i zamknęła dyrektor Alicja Raczyńska, po czym delegacja strzelców i władz gminy z wójtem Mirosławem Sewerynem, poseł Agatą Wojtyszek, komendantem Romanem Burkiem i wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim złożyła wieńce i zapaliła znicze pod: Pomnikiem Niepodległości, pamiątkowym głazem obok dawnego dworku Prendowskich oraz na mogile Józefa Prendowskiego znajdującej się na starym mirzeckim cmentarzu.

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Biber, Skarzysko24, Roman Podgórski, Wojciech Kozak, Andrzej Górski, Lechosław Wąsik, Mirosław Gołąb, Jacek Rafalski, Roman Burek.

http://mirzec.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4445&cntnt01category_id=8&cntnt01returnid=16

http://www.mirow.pl/index.php/item/665-157-rocznica-powstania-styczniowego-w-gminie-mirow

http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=1&menu=1&ref=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3244